ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

ΝΑΥΠΛΙΟ: Με δεκαέξι θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη
Παρακαλείσθε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, να προσέλθετε στις 15-2-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συγκαλούμενου να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1o
Περί έγκρισης απευθείας αγοράς του ακινήτου του Πρώτου Φαρμακείου της Ελλάδας , το οποίο βρίσκεται επί της συμβολής των οδών Βας.Κωνσταντίνου και Βελλίνη στη ΔΚ Ναυπλιέων.
ΘΕΜΑ 2ο
Περί παραχώρησης χρήσης αντλιοστασίου στην περιοχή Μάνεση του Δήμου στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου « έργα & δράσεις τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων υδροφόρων σχηματισμών Αργολικού πεδίου στο νομό Αργολίδος ».
ΘΕΜΑ 3ο
Επί εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αίτημα ρύθμισης στάθμευσης της Δ/νσης Αστυνομίας Αργολίδας.
ΘΕΜΑ 4ο
Επί εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αίτημα των κ.κ Αγγ. και Αθ. Βιάρρου και Γ. Δεληστάθη για αλλαγή χρήσης κτιρίου από κατοικία σε τουριστικό κατάλυμα (ενοικιαζόμενα δωμάτια ).
ΘΕΜΑ 5ο
Επί εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αίτημα της κας .Γεωργίας Βασιλείου για αλλαγή χρήσης κτιρίου από κατοικία σε τουριστικό κατάλυμα (ενοικιαζόμενα δωμάτια –διαμερίσματα).
ΘΕΜΑ 6ο
Επί εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αίτημα των κ.κ Παν. Αντωνοπούλου ,Ι και Αθ. Πατούρα για αλλαγή χρήσης κτιρίου από κατοικία σε τουριστικό κατάλυμα (ξενοδοχείο παραδοσιακού τύπου).
ΘΕΜΑ 7ο
Περί αντικατάστασης μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΝ.
ΘΕΜΑ 8ο
Περί συγκρότησης επιτροπών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 για το έτος 2017 και ανάκληση της αρ. 35/2017 προγενέστερης απόφασης.
ΘΕΜΑ 9ο
Περί τροποποίησης της αρ. 437/2016 ΑΔΣ που αφορά τη μη παράταση της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στην ΤΚ Αργολικού.
ΘΕΜΑ 10ο
Περί εγκρίσεως συνδιοργάνωσης του 2ου Φεστιβάλ Κιθάρας στο Ναύπλιο και ψήφιση σχετικής πίστωσης
ΘΕΜΑ 11ο
Περί έγκρισης διενέργειας « προμήθειας ακανόνιστων πλακών ή σχιστόλιθων Καρύστου » σύμφωνα με την αρ. 45/2016 .
ΘΕΜΑ 12ο
Περί έγκρισης και παραλαβής της μελέτης : « Τoπογραφική μελέτη των έργων : α) προσθήκη αιθουσών στο Δημ. Σχολείο Ανυφίου και β) προσθήκη αιθουσών στο Δημ.Σχολείο Αγ.Τριάδας ».
ΘΕΜΑ 13ο
Περί εγκρίσεως συνδιοργάνωσης του Αναπλιώτικου Καρναβαλιού και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ 14ο
Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
ΘΕΜΑ 15ο
Περί εγκρίσεως της αρ. 2/2016 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ « ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ » περί ψήφισης προϋπολογισμού 2017 και Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης.
ΘΕΜΑ 16ο
Περί εγκρίσεως χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Τάμπαση Άγγελο του Κων/νου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID