ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
latest

ΑΡΚΑΔΙΑ: Την Τρίτη συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δ.Τρίπολης
Σας καλούμε την 14η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄ μ.μ. σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:
Έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης επικειμένων στην πράξη εφαρμογής Σχ. Πόλεως ενότητας Φιλικών ιδ. Σκλάβου Δήμητρας, Αθανασόπουλου Γεωργίου, Μπουρλώκα Γεωργίου, Μπουρλώκα Παναγιώτας (αρ. κτηματ. 0423012»
Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εργασία «Συντήρηση κλιματιστικού κτιρίου Δημαρχείου»
Ψήφιση πίστωσης αμοιβής δικηγόρου (σχ. 294/2015 Α.Ο.Ε.)
Ψήφιση πίστωσης αμοιβής δικηγόρου (σχ. 385/2015 Α.Ο.Ε.)
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Τοποθέτηση ΠΙΛΛΑΡ στην κεντρική πλατεία ΤΚ Σάγκα»
Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας»
Έξοδα ολοκλήρωσης διαδικασιών αποδοχής δωρεάς ακινήτου «Αποθήκη Νεστάνης
Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «προμήθεια Κυκλοφορητή για τις ανάγκες του κολυμβητηρίου Τρίπολης»
Αποδοχήδωρεάςσυλλόγου «ARCADIAN SOCIETY OF ATLANTA»
Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να προσδιορίσει την ημερομηνία εκδίκασης της από 14-11-2016 και με αρ. κατθ. 75/2016 έφεσης των Μανιάτη Φίλιππου κλπ στο Μονομελές Εφετείο Ναυπλίου, κατά του Δήμου Τρίπολης & κατά της υπ’ αριθ. 21/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τριπόλεως και να παρασταθεί κατά τη συζήτηση της εφέσεως, η σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης
Ψήφιση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης της Προγραμματικής Σύμβασης για την καταπολέμηση κουνουπιών
Αποδοχή δωρεάς «AZALEA SPA»
Ψήφιση πίστωσης για την δαπάνη καταβολής κοινοχρήστων και λοιπών δαπανών Δήμου Τρίπολης
Ψήφιση και έγκριση διάθεσης πιστώσεων εκκαθαρισμένων δαπανών προηγούμενων οικονομικών ετών Δήμου Τρίπολης (Β΄ Συγκεντρωτική κατάσταση)
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Βλαχοκερασιάς»
Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδοτικού σημειώματος για άσκηση προσφυγής ενώπιον του Γ.Γ.Α.Δ.Π. , για σύνταξη και κατάθεση προσφυγής και αίτηση αναστολής, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τριπόλεως, κατά της με αρ. πρωτ. 25545/437/31-1-2017 Απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων στο Δήμο Τρίπολης, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης, επίδοση της Αίτησης Αναστολής με δικαστικό επιμελητή, παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης στη δικάσιμο που πρόκειται να ορισθεί και σε κάθε άλλη μετ’ αναβολή δικάσιμο και σύνταξη και κατάθεση του υπομνήματος μετά την εκδίκαση, ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης
Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια Υλικών –ανταλλακτικών συντήρησης εργαλείων πρασίνου
Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου κατά τη δικάσιμο αυτού την 15-3-2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορεισθισομένη, προς αντίκρουση της με αρ. κατάθεσης 467/2016 αίτησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και κατά του Δήμου Τρίπολης περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημιώσεων

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID