$type=ticker$cols=4

$type=grid$count=3$m=0$sn=0$rm=0$show=home

Συνάντηση του Βουλευτή Ν.Δ. Γ. Ανδριανού με μέλη της Παγκόσμιας Ένωσης Ελληνισμού

Ανδριανός στη Βουλή στη συνάντηση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων με μέλη της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού για τη...Ανδριανός στη Βουλή στη συνάντηση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων με μέλη της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού για την έρευνα, την καινοτομία, την επαγγελματική κατάρτιση, τη μαθητεία.

Ο Βουλευτής Αργολίδας και αν. Υπεύθυνος του Τομέα Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός, στην τοποθέτησή του στη Βουλή κατά την συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων με μέλη της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού, τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής:
“Θέλω πρώτα απ' όλα να καλωσορίσω στο Κοινοβούλιο τα μέλη της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού. Η σημερινή συνεδρίαση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς τα θέματα που μας απασχολούν – η έρευνα και η καινοτομία, η κατάρτιση και η μαθητεία, καθώς και η προώθηση και ενίσχυση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό, απαιτούν όντως μια πανεθνική στρατηγική και τη συστράτευση του Ελληνισμού, στην Ελλάδα και τη διασπορά, για την επίτευξη των θετικών προσδοκόμενων αποτελεσμάτων. Είναι γι' αυτό ιδιαίτερα σημαντικό να δούμε τρόπους δημιουργίας και ενίσχυσης συνεργιών που θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των δράσεών μας.
Αυτό ισχύει μάλιστα ιδιαίτερα στη σημερινή συνθήκη, όπου η μακρόχρονη οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας, καθώς αποτρέπει τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε προσλήψεις, περιορίζοντας τις δυνατότητες απασχόλησης των νέων.
Η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας των νέων στην Ευρώπη, παρά τις χρηματοδοτήσεις που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εγγύηση απασχόλησης των νέων. Οι δυνατότητες απασχόλησης σχετίζονται βέβαια και με το επίπεδο σπουδών.
Ειδικά για τους απόφοιτους μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το ποσοστό ανεργίας ανέρχεται στο 28% σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του ΙΟΒΕ. Όπως μάλιστα έχουν δείξει άλλες μελέτες, σήμερα οι ελληνικές επιχειρήσεις δύσκολα προσλαμβάνουν κάποιον που δεν έχει επαγγελματική εμπειρία. Όμως, ένας νέος δεν μπορεί εύκολα να αποκτήσει εμπειρία αφού οι επιχειρήσεις φοβούνται να αναλάβουν το κόστος της εκπαίδευσής και της πιθανής λάθος επιλογής. Έτσι οδηγούμαστε σε ένα φαύλο κύκλο που τροφοδοτεί την ανεργία.

Γίνεται λοιπόν φανερή η ανάγκη να δημιουργηθεί ένας διαρκής μηχανισμός μέσω του οποίου οι σπουδαστές θα έχουν την ευκαιρία να μπουν στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν νέους επαγγελματίες.

Ο θεσμός της μαθητείας υπηρετεί αυτή ακριβώς τη στόχευση. Αν και η μαθητεία εφαρμόζεται με επιτυχία στις σχολές του ΟΑΕΔ εδώ και δεκαετίες, η συστηματοποίηση και η επέκταση της για τους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων και των ΙΕΚ νομοθετήθηκε το 2013 και συνιστά μια από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Για την εφαρμογή της μαθητείας, δεσμεύτηκαν κονδύλια 300 περίπου εκατ. Ευρώ από το ΕΣΠΑ στον 2ο Ειδικό Στόχο της 4ης επενδυτικής προτεραιότητας του Προγράμματος για την εκπαίδευση, που η Κομισιόν ενέκρινε το Δεκέμβριο του 2014.
Με αυτά τα κονδύλια καλύπτεται η αμοιβή και οι ασφαλιστικές εισφορές των μαθητευόμενων. Οι επιχειρήσεις καλύπτουν με ιδίους πόρους την εργοδοτική συμμετοχή στην ασφάλιση των μαθητευομένων.
Μπροστά μας λοιπόν έχουμε την πρόκληση της πλήρους εφαρμογής του θεσμού μαθητείας και πρακτικής άσκησης για τους απόφοιτους των Επαγγελματικών Λυκείων και των ΙΕΚ με όρους ποιότητας και εκπαιδευτικής επάρκειας.
Ο δρόμος δεν είναι εύκολος, καθώς η ελληνική αγορά εργασίας αποτελείται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις χωρίς μεγάλη εμπειρία στο θεσμό και την πρακτική της μαθητείας. Επιπρόσθετα, η ύφεση και η οικονομική στασιμότητα επιδρούν αρνητικά στη διάθεση των επιχειρήσεων να επενδύσουν στη μαθητεία, ως ένα μεσοπρόθεσμο μέσο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς τους.
Όμως, οι αναμενόμενες δυσκολίες δεν θα πρέπει να μας οδηγήσουν στον εύκολο δρόμο της εφαρμογής του σχήματος μαθητείας σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. Η τοποθέτηση των εκπαιδευόμενων στο δημόσιο τομέα, δεν δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του θεσμού της μαθητείας, καθώς κάποια στιγμή θα μειωθούν οι χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε. Η συμμετοχή της ιδιωτικής χρηματοδότησης είναι ένας βασικός δείκτης για την επιτυχία της μαθητείας.

Όταν μια επιχείρηση αποφασίζει να επενδύσει στην εκπαίδευση ενός νέου, δείχνει ότι πραγματικά θέλει να κινηθεί αναπτυξιακά και αναζητά τον νέο με τις κατάλληλες δεξιότητες για να καλύψει τις ανάγκες της.
Δεν είναι τυχαίο ότι το 78% των εργοδοτών σύμφωνα με την έρευνα “Endeavor Greece” αναφέρει δυσκολίες στο να βρει υπάλληλο με εξειδικευμένες δεξιότητες. Ταυτόχρονα όμως, το 70% των νέων πιστεύει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν επενδύουν στην καθοδήγηση και στην κατάρτιση των υπαλλήλων τους και ότι τους αξιοποιούν σε εργασίες που δεν ανταποκρίνονται στα προσόντα τους. Αυτό το εύρημα εξηγεί γιατί ακόμη και στη σημερινή Ελλάδα της κρίσης και της υψηλής ανεργίας, κάποιοι αντιμετωπίζουν με καχυποψία το θεσμό της μαθητείας.
Σε εμάς, είναι ξεκάθαρο ότι τα σχήματα μαθητείας στοχεύουν στην εκπαίδευση του μαθητευόμενων και την ομαλή ένταξή τους στην εργασία και όχι στην εφήμερη υποκατάσταση των μισθωτών υπαλλήλων από μαθητευόμενους. Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η υιοθέτηση κανόνων ποιότητας, η ανάπτυξη και η αυστηρή τήρηση προγράμματος σπουδών για τη μαθητεία, και η εποπτεία του μαθητευόμενου από έμπειρους και καταρτισμένους καθοδηγητές μέσα στην επιχείρηση.
Η μαθητεία λοιπόν θα πρέπει να σχεδιαστεί με γνώμονα το όφελος των εκπαιδευόμενων και την μέσο - μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ερήμην των εργοδοτών, στα γραφεία της πολιτικής και υπηρεσιακής ηγεσίας των συναρμόδιων Υπουργείων. Η ουσιαστική συνεργασία με την επιμελητηριακή κοινότητα και τους κοινωνικούς εταίρους είναι όρος επιτυχίας του όλου εγχειρήματος. Και βεβαίως εδώ, η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών και η συνεργασία με το εξωτερικό, στο πλαίσιο και των προγραμμάτων ανταλλαγής μαθητών, μπορεί να έχει σημαντικά θετικά αποτελέσματα.

Η εμπειρία από την εφαρμογή σχημάτων μαθητείας σε χώρες της Ε.Ε. καταδεικνύει αυτή ακριβώς την αναγκαιότητα, αυτή είναι η σύσταση της Ευρωπαϊκών Οργάνων και αυτό οφείλει να πράξει και η Κυβέρνηση.
Γεγονός είναι ότι στη χώρα μας δεν έχουμε αναπτυγμένη παράδοση συνεργασίας του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά. Ειδικά, στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης η εκπαίδευση και η αγορά είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι – ξένοι μεταξύ τους. Όμως, είναι ανάγκη σήμερα να ξεπεραστούν αυτά τα στεγανά και να αλλάξουν νοοτροπίες που καθηλώνουν τη χώρα μας στο χθες”.

COMMENTS

Όνομα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ,79,ΑΘΛΗΤΙΚΑ,72,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ,6,ΑΡΓΟΛΙΔΑ,3231,ΑΡΓΟΣ,891,ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ,156,ΑΡΚΑΔΙΑ,754,ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΤΑ,9,ΑΧΑΙΑ,64,ΑΧΑΪΑ,124,ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ,4,ΓΑΛΑΤΑΣ-ΠΟΡΟΣ,8,Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές,22,ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ,1,ΕΘΝΙΚΑ,4,ΕΙΔΗΣΕΙΣ,56,ΕΙΚΟΝΕΣ,1,ΕΛΛΑΔΑ,452,ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ,122,ΕΠΙΣΤΗΜΗ,7,ΕΡΜΙΟΝΗ,38,ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ,251,ΕΥΡΩΠΗ,11,ΗΛΕΙΑ,56,ΚΑΙΡΟΣ,4,ΚΑΛΑΜΑΤΑ,4,ΚΟΙΝΩΝΙΑ,364,ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ-ΘΑΛ. ΣΠΟΡ,1,ΚΟΡΙΝΘΙΑ,246,ΚΟΡΙΝΘΟΣ,293,ΚΟΡΙΝΘΟΣ.ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ,3,ΚΟΣΜΟΣ,56,ΚΥΠΡΟΣ,2,ΛΑΚΩΝΙΑ,539,ΛΑΚΩΝΙΑ.ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ,6,ΜΕΘΑΝΑ,2,ΜΕΣΣΗΝΙΑ,665,ΜΕΣΣΗΝΙΑ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ,8,ΜΕΣΣΗΝΝΙΑ,4,ΜΠΑΣΚΕΤ-ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ,3,ΝΑΥΠΛΙΟ,1382,ΝΑΥΠΛΙΟ<ΑΡΓΟΛΙΔΑ,1,ΝΑΥΠΛΛΙΟ,1,ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,529,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,87,ΠΑΙΔΕΙΑ,1,ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ,178,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,28,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ,66,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,218,ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ,11,ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ,1,ΠΟΛΙΤΙΗ,2,ΠΟΛΙΤΙΚΗ,556,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ,1,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,593,Πόλο,1,ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ,110,ΣΠΕΤΣΕΣ,7,ΣΠΟΡ,8,Στίβος,6,ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥΣ,3,ΤΕΛΕΥΑΤΑΙΑ ΝΕΑ,1,ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ,11,ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ,23,ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ,4306,ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΝΕΑ,1,ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ,7,ΤΕΛΥΤΑΙΑ ΝΕΑ,12,ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ,62,ΤΡΙΠΟΛΗ,8,ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ,7,ΥΓΕΙΑ,36,ΥΔΡΑ,57,ΧΑΝΤΜΠΟΛ,1,AUTO-MOTO,15,AXAIA,5,Superleague,1,VIDEO,38,
ltr
item
Arena News: Συνάντηση του Βουλευτή Ν.Δ. Γ. Ανδριανού με μέλη της Παγκόσμιας Ένωσης Ελληνισμού
Συνάντηση του Βουλευτή Ν.Δ. Γ. Ανδριανού με μέλη της Παγκόσμιας Ένωσης Ελληνισμού
https://3.bp.blogspot.com/-yjLPbrn_l_w/WXso3n3X8NI/AAAAAAAAYDo/w9J5JO1tJH0tEfA9Phr9NkdXq1hoxwVewCLcBGAs/s640/giannis_andrianos.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-yjLPbrn_l_w/WXso3n3X8NI/AAAAAAAAYDo/w9J5JO1tJH0tEfA9Phr9NkdXq1hoxwVewCLcBGAs/s72-c/giannis_andrianos.jpg
Arena News
http://www.arenanews.gr/2017/07/blog-post_596.html
http://www.arenanews.gr/
http://www.arenanews.gr/
http://www.arenanews.gr/2017/07/blog-post_596.html
true
4269035019219870889
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Διαβάστε περισσότερα. ... Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy