$type=ticker$cols=4

$type=grid$count=3$m=0$sn=0$rm=0$show=home

ΝΑΥΠΛΙΟ: Όλη η απόφαση για την διάθεση κοινόχρηστων χώρων την περίοδο των Χριστουγέννων

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιέων συνήλθε στις 30-10-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30μ.μ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων τ...







Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιέων συνήλθε στις 30-10-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30μ.μ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, σε τακτική συνεδρίαση,ύστερα από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 19809/26-10-2018 πρόσκληση του Προέδρου του ΔημοτικούΣυμβουλίου , η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στους Προέδρους τωνΔημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87Α/7-6-2010).Διαπιστώθηκε απαρτία γιατί επί συνόλου τριάντα τριών (33)μελών, βρέθηκαν παρόντες είκοσι ένας
(21) και απόντες δώδεκα (12) , οι εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1.Μπούκουρης Παναγιώτης, Πρόεδρος 1.Γκιαούρη–Κούτσελα Μαργαρίτα, Αντιπρόεδρος
( δικαιολογημένα απoύσα )
2.Αναστασίου-Σμυρναίου Κωνσταντίνα 2.Δρούγκας Δημοσθένης , Γραμματέας
3.Αυγουστόπουλος Σταύρος 3.Αρματάς Νικόλαος
4.Βαμβακάς Παναγιώτης 4.Λέντζος Παναγιώτης, (δικαιολογημένα απών )
5. Γαβρήλος Σταύρος 5. Χρηστίδης Παύλος
6. Καλκούνου Καλλιόπη 6.Κοκκινόπουλος Παντελής (δικαιολογημένα απών)
7. Καρέλης Χρήστος 7.Παπαγεωργίου – Μουτζούρη Ελένη ( δικαιολογημένα
απoύσα)
8. Κατσαφάρα Δήμητρα 8.Τόμπρας Γεώργιος (δικαιολογημένα απών)
9. Καχριμάνης Γεώργιος 9.Πινάτσης Γεώργιος
10.Λεβεντογιάννης Ευάγγελος 10.Δήμας Ανδριανός
11.Μπακέας Δημήτριος 11.Μπουζαλάς Γεώργιος
12.Μπαρού Ραφαήλ 12.Τζαρίμας Ιωάννης
13.Μπούνος Γεώργιος
14. Ρούτουλας Κων/ νος
15. Γραμματικόπουλος Χρήστος
16. Καζάς Ιωάννης
17. Μερμίγκης Παναγιώτης
18. Αντωνιάδης Χαράλαμπος
19. Ράλλη –Πιτσάκη Μαρία
20. Χρόνης Νικόλαος
21.ΒασιλόπουλοςΒασίλειος (προσήλθε
στο 1ο
ΗΔ)
1
Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Κωστούρος Δημήτριος, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα με την
πιο πάνω πρόσκληση του Προέδρου , ενώ παρούσα για την τήρηση των πρακτικών ήταν η δημοτική
υπάλληλος Xρηστάκου Αικατερίνη.

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος ΤΚ Ν.Τίρυνθας: Κυριακόπουλος Δημήτριος, ΤΚ
Μιδέας : Παπαγεωργόπουλος Δημήτριος , ΤΚ Αγ.Τριάδας: Μαστοράκος Γεώργιος.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισήγαγε
προς συζήτηση το 3 ο
θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί : έγκρισης διάθεσης –εκμίσθωσης
κοινόχρηστων χώρων εντός του πάρκου του ΟΣΕ και του πεζόδρομου της Βας.Κωνσταντίνου,
ενόψει της επερχόμενης εορταστικής περιόδου και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για τη συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω της αναγκαιότητας για άμεση εκκίνηση της διαδικασίας
δημοπράτησης των κοινόχρηστων χώρων ενόψει των χριστουγεννιάτικων εορτών.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση του
θέματος, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα αυτού .Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Αντιδήμαρχος Καχριμάνης Γεώργιος, o oποίος έθεσε υπόψη τουΣώματος την με αρ.πρ. 19958/30-10-2018 εισήγηση του Tμήματος Εσόδων και Δημ.Περιουσίας, με το ακόλουθο περιεχόμενο :
ΘΕΜΑ : ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2018-2019
Με την 66/2016 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία τροποποίησε και
συμπλήρωσε την 44/2015 όμοια απόφαση Δ. Σ. πλην των άλλων καθορίστηκαν οι κοινόχρηστοι χώροι –πλατείες της Δ. Ε. Ναυπλίου καθώς και οι χρήσεις αυτών, και συγκεκριμένα :
-στο αρθ. 7 παρ. 6 της Δ.Ε. Ναυπλίου ορίζεται ότι στον πεζόδρομο της Βασ. Κωνσταντίνου θα
πραγματοποιούνται εκθέσεις ….. και κατά την περίοδο των Χριστουγέννων επιτρέπονται
ηλεκτροκίνητα αυτοκινητάκια και ποδηλατάκια σε περιφραγμένο χώρο που θα ορίζεται κάθε φορά
ανάλογα με την τοποθέτηση εκεί του χωριού του Αι Βασίλη και
-στο αρθ. 7 παρ. 7 της Δ. Ε. Ναυπλίου ορίζεται ότι «στο πάρκο ΟΣΕ θα πραγματοποιούνται οι εξής
εκδηλώσεις : εκθέσεις, ομιλίες, μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, πολιτιστικές
εκδηλώσεις και στον ευρύτερο χώρου του δραστηριότητες λούνα -πάρκ και παγοδρομίου αθλητικές
εκδηλώσεις .Η ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου διαβιβάσθηκε στην 25η Εφορεία ΒυζαντινώνΑρχαιοτήτων δεδομένου ότι η παλαιά πόλη του Ναυπλίου έχει χαρακτηρισθεί ως αρχαιολογικός χώρος και ιστορικό διατηρητέο μνημείο με την αριθμ. 15794/19-12-1961 ( ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962) Υ.Α..Ακολούθως η 25η Εφορεία Βυζ. Αρχαιοτήτων με το υπ’ αριθμ. Φ1/5/1732/24-3- 2016 έγγραφό της μας γνώρισε ότι σχετικά με την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για εκδηλώσεις στην παλαιά πόλη τουΝαυπλίου ισχύον τα αναφερόμενα στο υπ’αριθμ. Φ1/5/3322/6-7-2015 έγγραφό της , η ισχύς του οποίου επεκτείνεται και πέραν του έτους 2015 στο οποίο αναφέρεται αναλυτικά :
-Πεζόδρομος Βασ. Κων/νου : πραγματοποίηση εκθέσεων, ομιλιών μουσικών εκδηλώσεων θεατρικών
παραστάσεων , πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων . Κατά την περίοδο των Χριστουγέννων
επιτρέπονται ηλεκτροκίνητα αυτοκινητάκια και ποδηλατάκια σε περιφραγμένο χώρο που θα ορίζεται
κάθε φορά ανάλογα με χην τοποθέτηση εκεί του χωριού του Αι Βασίλη.
-Πάρκο ΟΣΕ πραγματοποίηση εκθέσεων ομιλιών μουσικών εκδηλώσεων θεατρικών παραστάσεων
πολιτιστικών εκδηλώσεων λούνα παρκ carousel παγοδρόμιο και αθλητικές εκδηλώσεις . Όσον αφορά το παγοδρόμιο ορίζεται παραπλεύρως του υπαίθριου θεάτρου και όσον αφορά το λούνα παρκ ο χώρος πουορίζεται από το τραίνο ( αντίκα- μνημείο) έως τον πεζοδρόμιο της οδού Πολυζωίδου . Όσον αφορά το CAROUSEL – παιδικά παιχνίδια αυτά θα τοποθετούνται κατά την περίοδο των εορτών και του Μαραθωνίου .
Επιπροσθέτως στις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 10 του Β. Δ. 24-9/20-10-1958 όπως αυτό
τροποποιήθηκε με το αρθ. 3 του Ν. 1080/80 καθώς και των αρθ. 201 και 271 του Ν. 3463/2006 ορίζεταιότι η διάθεση κοινόχρηστων δημοτικών χώρων γίνεται με δημοπρασία, η οποία διενεργείται σύμφωναμε τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 , εκτός από τις περιπτώσεις χρήσης κοινόχρηστων χώρων έμπροσθενκαταστημάτων και σε πλατείες , έμπροσθεν υπό ανέγερση οικοδομών ή για την εκτέλεση τελικών εργασιών.Κατόπιν των ανωτέρω και λόγω των επερχόμενων εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου καλείται να προβεί στην λήψη απόφασης, περί της έγκρισης δημοπράτησης κοινόχρηστων χώρων εντός του πάρκου ΟΣΕ και του πεζοδρόμου της Βασ.Κωνσταντίνου προσδιορίζοντας τις θέσεις αναλυτικά, τη δραστηριότητα ανά θέση , τα τετραγωνικά μέτρα ανά θέση , καθώς και το χρονικό διάστημα μίσθωσης ανά θέση .
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου θα καθορίσει τους όρους δημοπράτησης.
Ακολούθως ο Αντιδήμαρχος κ.Καχριμάνης Γεώργιος πρότεινε η εκμίσθωση-διάθεση κοινόχρηστων
χώρων εντός του πάρκου του ΟΣΕ και επί της Βας. Κωνσταντίνου να γίνει σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο αποτυπώνονται οι θέσεις , η δραστηριότητα
και τα τετραγωνικά μέτρα ανά θέση για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών, την
πραγματοποίηση εορταστικών εκδηλώσεων και τη λειτουργία θεματικού πάρκου, ενόψει της
επερχόμενης εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Επίσης πρότεινε η
διάρκεια της εκμίσθωσης των εν λόγω κοινόχρηστων χώρων να διαρκέσει μέχρι τις 10 /1/2019.
Καλείται το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα στην υπ’ αριθμ. 19958/30-10-2018εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας , την εισήγηση του Αντιδημάρχου κουΓ.Καχριμάνη , την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 13 παρ. 10 του Β. Δ. 24-9/20-10-1958, όπως αυτό
τροποποιήθηκε με το αρθ. 3 του Ν. 1080/80, άρθρο 201 του Ν. 3463/2006, του Π.Δ. 270/81) και μετά από διαλογική συζήτηση όπως καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά Πλειοψηφία
3
( Μειοψηφούντων 1) του αρχηγού της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Γραμματικόπουλου Χρήστου ,
2) του αρχηγού συνδυασμού εκ της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ.Αντωνιάδη Χαράλαμπου και 3)
του Δημ.Συμβούλου κου Μερμίγκη Παναγιώτη, οι οποίοι καταψήφισαν )
Αριθμός Απόφασης 426 /2018
1. Εγκρίνει την διάθεση –εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων εντός του πάρκου του ΟΣΕ και επί του
πεζοδρόμου Βασ. Κωνσταντίνου , σύμφωνα με το επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίοαποτυπώνονται οι θέσεις , η δραστηριότητα και τα τετραγωνικά μέτρα ανά θέση για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών, την πραγματοποίηση εορταστικών εκδηλώσεων και τη λειτουργία θεματικού πάρκου, ενόψει της επερχόμενης εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.Η διάθεση των εν λόγω κοινόχρηστων χώρων θα γίνει μετά από διενέργεια πλειοδοτικής προφορικήςκαι φανερής δημοπρασίας, τους όρους της οποίας θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή του ΔήμουΝαυπλιέων .
Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα λήξει στις 10-01-2019.
2. Εξουσιοδοτεί τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.
Η συζήτηση καταγράφηκε από μαγνητοφωνική συσκευή, σύμφωνα με το άρθρο 113 του
Ν.3463/2006(ΔΚΚ) .
AΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΝΑΥΠΛΙΟ, 5-11-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

COMMENTS

Όνομα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ,79,ΑΘΛΗΤΙΚΑ,73,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ,6,ΑΡΓΟΛΙΔΑ,3313,ΑΡΓΟΣ,915,ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ,159,ΑΡΚΑΔΙΑ,757,ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΤΑ,9,ΑΧΑΙΑ,65,ΑΧΑΪΑ,124,ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ,4,ΓΑΛΑΤΑΣ-ΠΟΡΟΣ,8,Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές,22,ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ,1,ΕΘΝΙΚΑ,4,ΕΙΔΗΣΕΙΣ,56,ΕΙΚΟΝΕΣ,1,ΕΛΛΑΔΑ,452,ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ,124,ΕΠΙΣΤΗΜΗ,7,ΕΡΜΙΟΝΗ,43,ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ,251,ΕΥΡΩΠΗ,11,ΗΛΕΙΑ,56,ΚΑΙΡΟΣ,4,ΚΑΛΑΜΑΤΑ,4,ΚΟΙΝΩΝΙΑ,370,ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ-ΘΑΛ. ΣΠΟΡ,1,ΚΟΡΙΝΘΙΑ,246,ΚΟΡΙΝΘΟΣ,297,ΚΟΡΙΝΘΟΣ.ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ,3,ΚΟΣΜΟΣ,56,ΚΥΠΡΟΣ,2,ΛΑΚΩΝΙΑ,540,ΛΑΚΩΝΙΑ.ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ,6,ΜΕΘΑΝΑ,2,ΜΕΣΣΗΝΙΑ,669,ΜΕΣΣΗΝΙΑ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ,8,ΜΕΣΣΗΝΝΙΑ,4,ΜΠΑΣΚΕΤ-ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ,3,ΝΑΥΠΛΙΟ,1420,ΝΑΥΠΛΙΟ<ΑΡΓΟΛΙΔΑ,1,ΝΑΥΠΛΛΙΟ,1,ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,529,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,87,ΠΑΙΔΕΙΑ,1,ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ,186,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,28,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ,66,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,218,ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ,11,ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ,1,ΠΟΛΙΤΙΗ,2,ΠΟΛΙΤΙΚΗ,558,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ,1,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,593,Πόλο,1,ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ,110,ΣΠΕΤΣΕΣ,7,ΣΠΟΡ,8,Στίβος,6,ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥΣ,3,ΤΕΛΕΥΑΤΑΙΑ ΝΕΑ,1,ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ,11,ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ,24,ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ,4417,ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΝΕΑ,1,ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ,7,ΤΕΛΥΤΑΙΑ ΝΕΑ,12,ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ,62,ΤΡΙΠΟΛΗ,8,ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ,7,ΥΓΕΙΑ,36,ΥΔΡΑ,57,ΧΑΝΤΜΠΟΛ,1,AUTO-MOTO,15,AXAIA,5,Superleague,1,VIDEO,38,
ltr
item
Arena News: ΝΑΥΠΛΙΟ: Όλη η απόφαση για την διάθεση κοινόχρηστων χώρων την περίοδο των Χριστουγέννων
ΝΑΥΠΛΙΟ: Όλη η απόφαση για την διάθεση κοινόχρηστων χώρων την περίοδο των Χριστουγέννων
https://4.bp.blogspot.com/-SvP82Q_IUpM/W-HgDTcXHrI/AAAAAAAAeHs/rzv0jhU2gvE2Q0wl0L9O1_8VqSFmNOTMgCLcBGAs/s640/xristougenna-protohronia-nafplio-4.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-SvP82Q_IUpM/W-HgDTcXHrI/AAAAAAAAeHs/rzv0jhU2gvE2Q0wl0L9O1_8VqSFmNOTMgCLcBGAs/s72-c/xristougenna-protohronia-nafplio-4.jpg
Arena News
http://www.arenanews.gr/2018/11/blog-post_8.html
http://www.arenanews.gr/
http://www.arenanews.gr/
http://www.arenanews.gr/2018/11/blog-post_8.html
true
4269035019219870889
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Διαβάστε περισσότερα. ... Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy