Να δώσει ένα τέλος σκοπεύει το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε μία παλιά και ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία, κατα...