Διδυμιώτισσες και Διδυμιώτες, αγαπητοί μας συγχωριανοί… Αποφασίσαμε έπειτα από ώριμη σκέψη να οργανώσουμε για το χωριό μας την Ενωτικ...