ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
latest

Αυτοψία στον ΧΑΔΑ του Δήμου Αργους - Μυκηνών έκανε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Π.ΤατούληςΑυτοψία στον ΧΑΔΑ του Δήμου Άργους-Μυκηνών στα Γκριμάρια έκανε σήμερα ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης συνοδευόμενος από τον Τ. Χειβιδόπουλο, Ν.Νικολάκου , τους θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες ,περιφερειακούς συμβούλους και υπαλλήλους της Περιφέρειας.

Εκεί τους περίμενε ο Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών Δ. Καμπόσος με τους Αντιδημάρχους . Υπήρχε ένταση καθ΄όλη την διάρκεια της αυτοψίας μεταξύ του Περιφερειάρχη και του Δημάρχου η οποία όμως φάνηκε να καταλαγιάζει προς το τέλος της, η οποία κράτησε από τις 2 μ.μ. μέχρι τις 3:30.
Είναι γεγονός πως οι δυο άντρες έχουν στηρίξει ο ένας τον άλλον και στις προεκλογικές περιόδους και στην διάρκεια της θητείας τους στην τοπική αυτοδιοίκηση κάτι που καθιστά δύσκολη την οριστική ρίξει τους. Αυτό φάνηκε ούτως ή άλλως στις δηλώσεις τους .που ουσιαστικά συμφώνησαν πως η χωματερή είναι όνειδος και δεν περιποιεί τιμή για κανέναν η ύπαρξη της και βέβαια πρόκειται περί ανθυγιεινής βόμβας. Όπως δήλωσαν η αγωνία τους έχει να κάνει με την σωστή και άμεση λύση του θέματος αφού ο βασικός τους στόχος είναι η καλύτερη ζωή των πολιτών. Ο Πέτρος Τατούλης για μια ακόμη φορά επιτέθηκε στην κυβέρνηση και ειδικότερα στον κ.Τσιρώνη καθώς και στην συνεργάτη του Δ.Λυμπεροπούλου, βέβαια δεν ξέχασε ούτε και τη Ν.Δ. επαναλαμβάνοντας όσα είχε πει στην χθεσινή συνέντευξη τύπου. Αν λοιπόν τελικά η Περιφέρεια εγκρίνει το εξ αναβολής θέμα πιθανότατα μιλάμε για μια σχέση που χάλασε για μια χωματερή και επίσης η επανασύνδεση έγινε στον τόπο του εγκλήματος και βέβαια μιλάμε για την σχέση μεταξύ του Δ.Καμπόσου και Π.Τατούλη

Δικαστική απόφαση: Τι ισχύει σε περίπτωση ατυχήματος από νέο οδηγό


Επασφάλιστρο για κάλυψη ζημιών από Οδηγό κάτω των 23 ετών
Παρεμπίπτουσα Αγωγή Ασφαλιστή – Απορριπτέα (1)
Παρεμπίπτουσα αγωγή ασφαλιστικής εταιρίας κατά του οδηγού και του ιδιοκτήτη του ζημιογόνου οχήματος λόγω εξαίρεσης εν μέρει σε ποσοστό 30% επί της αποζημιώσεως, που τυγχάνει επιδικαστέα στον κυρίως ενάγοντα, λόγω οδήγησης από οδηγό κάτω των 23 ετών, άνευ καταβολής επασφάλιστρου. Απορρίπτεται η παρεμπίπτουσα αγωγή καθότι το ατύχημα έλαβε χώρα σε χρόνο μεταγενέστερο από την 14η Μαϊου 2007, όπου καταργήθηκαν με τον Ν.3557/2007 οι εξαιρέσεις που διαλαμβάνονταν στο άρθρο 25 αριθμ.6 της Κ4/585/1978 ΑΥΕ, διατηρώντας την ισχύ τους μόνο για τις αποζημιώσεις που γεννήθηκαν από ατυχήματα που επεσυνέβησαν προ της έναρξης ισχύος του ανωτέρω νόμου.

Σύγκρουση Ομορρόπως Κινουμένων ΙΧΕ και ποδηλάτου

Αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού ΙΧΕ οχήματος, ο οποίος οδηγώντας με αυξημένη για τις συνθήκες της οδού ταχύτητα, προσέκρουσε επί προπορευομένου ποδηλάτου, ο οποίος οδηγούσε το όχημά του κανονικά στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος στο ρεύμα πορείας της οδού (παράβ. άρθρ. 12 και 19 του ΚΟΚ).. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του ποδηλάτη ο οποίος επήλθε λόγω βαρέων κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων.

Κράνος Ποδηλάτη – Έλλειψη (2)

Κρίθηκε συνυπαίτιος κατά 30% του τραυματισμού του ο οδηγός του ποδηλάτου, λόγω έλλειψης κράνους, παρότι δεν υφίσταται για τους ποδηλάτες η νομική υποχρέωση χρησιμοποιήσεως κράνους (άρθρο 12 παρ. 6 του ΚΟΚ), η σύνεση όμως του μέσου ποδηλάτη, που κινείται σε λεωφόρο επιβάλλει τη χρησιμοποίηση ειδικού ποδηλατικού κράνους προς προστασία.
(ΣΣ βλ. contra νομολογία κατωτέρω υπ΄αριθμ.2 Σχόλια – Παρατηρήσεις).

Ψυχική Οδύνη

Επιδικάσθηκαν 60.000 ευρώ στο τέκνο του θανόντος 56χρονου, (αντί των πρωτοδίκως 70.000 ευρώ επιδικασθέντων).

Δικονομικά Ζητήματα
Προθεσμία Έφεσης
Αντίθετες εφέσεις - η εκπρόθεσμη έφεση ισχύει και ως αντέφεση - Προϋποθέσεις

Η κατά το άρθρο 518 παραγρ. 1 του ΚΠολΔ προθεσμία της έφεσης, (αν ο εκκαλών διαμένει στην Ελλάδα τριάντα ημέρες και αν διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής εξήντα ημέρες), αρχίζει από την επομένη της επιδόσεως της αποφάσεως που περατώνει τη δίκη στον διάδικο ή στο νόμιμο αντιπρόσωπο ή στον αντίκλητο αυτού. Η ημέρα αυτή αποτελεί την αφετηρία της προθεσμίας της έφεσης, ανεξαρτήτως αν είναι εξαιρετέα ή Σάββατο. Αν ασκηθούν αμοιβαίως εφέσεις και από τους δυο αντιδίκους στον πρώτο βαθμό και η μία από αυτές είναι εκπρόθεσμη, η τελευταία μπορεί να ισχύσει ως αντέφεση, αρκεί να πληροί τους κατά νόμο όρους ασκήσεως της αντεφέσεως ήτοι : α) να αναφέρεται στα κεφάλαια της απόφασης που έχουν προσβληθεί με την έφεση του αντιδίκου ή σε κεφάλαια που συνέχονται αναγκαστικὡς με αυτά και β) να έχει κοινοποιηθεί στον εκκαλούντα τριάντα ημέρες πριν από τη συζήτηση της έφεσης του.

Σχόλια-Παρατηρήσεις

1. Επασφάλιστρο για κάλυψη ζημιών από οδηγό ηλικίας μικρότερης των 23 ετών ή αν έχει αποκτήσει την άδεια ικανότητας σε διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Σύμφωνα με το άρθρ. 8 παρ.7 των γενικών όρων της ασφαλιστικής σύμβασης δεν καλύπτονται και αποκλείονται από την ασφάλιση ζημίες που προξενήθηκαν, όταν ο οδηγός έχει πάρει την άδεια οδήγησης πριν από διάστημα μικρότερο των 12 μηνών ή δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των 23 ετών, εκτός αν ο ασφαλιζόμενος ή ο οδηγός που προκάλεσε το ατύχημα, μαζί με τη δήλωση ατυχήματος καταθέσει επασφάλιστρο 220 ευρώ πλέον των νομίμων επιβαρύνσεων, τελών και φόρων και εκδοθεί σχετική πρόσθετη πράξη από την ασφαλιστική εταιρία. Αποδείχθηκε όμως ότι, δεν είχαν ενημερωθεί από την αντιπρόσωπο ασφαλιστική σύμβουλο, για τον ανωτέρω σχετικό όρο, ούτε η ιδιοκτήτρια του οχήματος (ενήλικη μητέρα του οδηγού), ούτε ο γιος της (οδηγός) και συνεπώς αγνοούσαν την υποχρέωση καταβολής επασφαλίστρου, (γεγονός που αγνοούσε και η ιδία η ασφαλιστική σύμβουλος, όπως κατέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου). Ενόψει του χαμηλού ύψους του επασφαλίστρου (220 ευρώ), αλλά και της δυνατότητας που παρέχεται με την ασφαλιστική σύμβαση να καταβληθεί αυτό και μετά την επέλευση του ατυχήματος, με την κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση κρίθηκε ότι η άσκηση του δικαιώματος της παρεμπιπτόντως ενάγουσας ασφαλιστικής εταιρίας περί αποκλεισμού της ευθύνης της για το λόγο ότι, ο οδηγός ήταν μικρότερος των 23 ετών, υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη, ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος και επομένως ασκείται καταχρηστικά σύμφωνα με το άρθρο 281 Α.Κ. Εφ.Αθ.148/2011, ΕΣυγκΔ 2012/173.

2. Κράνος Ποδηλάτη - Έλλειψη

Απορριπτέα η σχετική ένσταση συνυπαιτιότητας, αφενός μεν διότι τέτοια υποχρέωση δεν προβλέπεται για τους οδηγούς ποδηλάτων από τον Κ.Ο.Κ., αφετέρου διότι η έλλειψη κράνους δεν τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με τον θάνατό της ποδηλάτισσας αφού αυτός, λόγω της συμπιέσεως του κρανίου της από το βαρύ φορτηγό, δεν θα είχε αποφευχθεί ακόμη και αν φορούσε κράνος. Εφ.Αθ.8410/2007, ΕΣυγκΔ 2008/517.

Όσον αφορά όμως τον ισχυρισμό ότι ο θανών συντέλεσε στο θανάσιμο τραυματισμό του, διότι δεν φορούσε προστατευτικό κράνος, κρίνεται απορριπτέος ως μη νόμιμος, καθώς οι οδηγοί και επιβάτες ποδηλάτων δεν είχαν υποχρέωση να φορούν κράνος κατά τον ισχύοντα κατά το χρόνο του ατυχήματος κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μον.Πρ.Αθ.928/2009, ΕΣγυκΔ 2009/533.

Όταν ο οδηγός της Formula 1 Μαρκ Γουέμπερ διέσχισε την Πατρών - Κορίνθου!"Δεν είμαι ηλίθιος", δήλωσε και έφυγε με ελικόπτερο!Από το αρχείο της ΝΕΤ!
31 Μαΐου του 2007, ο τότε πιλότος της Formula 1, ο Αυστραλός Μαρκ Γουέμπερ, ήρθε στην Ελλάδα, για ένα διαφημιστικό show, διασχίζοντας την «Γέφυρα» που συνδέει το Ρίο με το Αντίρριο.
Όταν το αυτοκίνητο που τον μετέφερε, πέρασε τα όρια της Κορίνθου και είδε τις συνθήκες στον εθνικό δρόμο (μιάμισι - σκάρτα - λωρίδα ανά κατεύθυνση, υποψίες έργων, γκαζωμένα φορτηγά από απέναντι, κλπ), έδωσε εντολή στον οδηγό, να καθίσει πίσω από ένα λεωφορείο για να νοιώσει στοιχειωδώς προστατευμένος.
Φτάνοντας στον χώρο της εκδήλωσης, και πριν ξεκινήσει το show, απαίτησε από τους υπεύθυνους να επιστρέψει πίσω στην Αθήνα, με ελικόπτερο.
Όπως και έγινε...
Οι σκεπτόμενοι πολίτες θα καταλήξουν στο ίδιο συμπέρασμα όπως και εμείς... Πόσο τυχεροί είμαστε που έχουμε διασχίσει αυτόν τον δρόμο και έχουμε φτάσει ασφαλείς στον προορισμό μας.

ΑΡΓΟΛΙΔΑ: Συνελήφθη 32χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα ΣύλληψηςΣυνελήφθη, σήμερα  το πρωί, στο Ναύπλιο Αργολίδας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ναυπλίου, 32χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Ρουμανίας, γιατί σε βάρος του εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης.
Συγκεκριμένα, εκκρεμούσε Ένταλμα Σύλληψης από τις Ρουμανικές Αρχές, σύμφωνα με το οποίο κατηγορείται για διακεκριμένη κλοπή, πράξη που έγινε την 13/14.5.2011 στη Ρουμανία.
Ο 32χρονος θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Εφετών Ναυπλίου.


Ανακοίνωση ανοικτής διαβούλευσης από τον Δήμο Άργους- Μυκηνών για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου

Ανακοίνωση ανοικτής διαβούλευσης για την υποβολή προτάσεων επί του Στρατηγικού Σχεδιασµού για την σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆ήµου Άργους – Μυκηνών 2015-2019 Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου Άργους-Μυκηνών αποτελεί ένα εφαρµόσιµο σχέδιο για την ανάπτυξη της περιοχής απαντώντας στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του ∆ήµου και αξιοποιώντας τις δυνατότητες χρηµατοδότησης της 5ης Προγραµµατικής Περιόδου (ΕΣΠΑ 2014-2020). Στο πλαίσιο αυτό και εξειδικεύοντας τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του ∆ήµου Άργους - Μυκηνών, µε την υπ’ αριθµ 17/2016 απόφαση, έχει καταρτιστεί και ψηφισθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασµού 2015- 2019 του ∆ήµου. Ο Στρατηγικός Σχεδιασµός περιγράφει τη Στρατηγική του ∆ήµου και τις αναπτυξιακές του προτεραιότητες (κρίσιµα ζητήµατα της περιοχής για την επόµενη περίοδο, γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης, γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης, άξονες και µέτρα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος) και αποτελεί την πρώτη φάση εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.


Η δεύτερη και τελευταία φάση αφορά τον Επιχειρησιακό Προγραµατισµό (καθορισµό και προγραμµατισµό Στόχων και ∆ράσεων) και τον Οικονοµικό Προγραµματισµό. Το εγκεκριµένο Σχέδιο του Στρατηγικού Σχεδιασµού τίθεται σε δηµόσια διαβούλευση για χρονικό διάστηµα δύο εβδοµάδων, από 19/02/2016 έως και 06/03/2016, και έχει δηµοσιευθεί στις εξής ιστοσελίδες: • Της ιστοσελίδας του ∆ήµου Άργους – Μυκηνών (http://www.newargos.gr) • Της περιφερειακής ενότητας Αργολίδας (http://ppel.gov.gr) στον αντίστοιχο σύνδεσµο που αφορά τη χωρική της αρµοδιότητα Φορείς και δηµότες οι οποίοι επιθυµούν να συµβάλλουν ενεργά µε τις προτάσεις τους στον Επιχειρησιακό σχεδιασµό δράσεων του ∆ήµου Άργους - Μυκηνών περιόδου 2015-2019, παρακαλούµε όπως µελετήσουν το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασµού και καταθέσουν τις προτάσεις τους σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή στο ∆ηµοτικό Μέγαρο (Καποδιστρίου 9-11, ΤΚ 21232, Άργος, στο Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής) ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην διεύθυνση: dimos@argos.gr, ή απευθείας µέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρµας υποβολής στην ιστοσελίδα του ∆ήµου (http://newargos.gr/index.php/epix-progr). Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Χρήστος Καρανικόλας (τηλ: 27513 60035) Περίοδος υποβολής προτάσεων διαβούλευσης : από 19/02/2016 έως και 06/03/2016

«Στον αέρα» η μετακίνηση των μαθητών του νομού ΜεσσηνίαςΧωρίς αποτέλεσμα διενεργείται προς το παρόν η ηλεκτρονική διαπραγμάτευση της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού.
Η εν λόγω διαπραγμάτευση αφορά μόνο οδηγούς ταξί και ο διαγωνισμός είναι για 87 δρομολόγια, με τα οποία θα μετακινούνται πάνω από 200 μαθητές και μαθήτριες. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία να υποβάλουν τις προσφορές τους έως τα μεσάνυχτα της 24ης Φεβρουαρίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός για τα δρομολόγια αυτά ανέρχεται σε 938.490,36 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 διαπραγμάτευση πραγματοποιείται με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Αυτή είναι η τελευταία διαπραγμάτευση και όσα δρομολόγια παραμείνουν άγονα, δε θα εκτελεστούν

Συνελήφθη 39χρονος που χτυπούσε και λήστευε γυναίκεςΣυνελήφθη ένας 39χρονος που χτυπούσε και λήστευε γυναίκες σε Κόρινθο και Λουτράκι, και σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για ληστεία.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, που διεξήχθη από την Aσφάλεια Κορίνθου, προέκυψε ότι ο 39χρονος χθες το μεσημέρι στην Κόρινθο χτύπησε και αφαίρεσε την τσάντα μιας 50χρονης, η οποία περιείχε διάφορα έγγραφα, ενώ στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.
Επίσης, λίγο μετά, στο Λουτράκι, κατά τον ίδιο τρόπο λήστεψε μια 77χρονη Σουηδή, αρπάζοντας χρήματα, κινητό τηλέφωνο κι έγγραφα.
Ακολούθησε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση της Ασφάλειας Κορίνθου, εντοπίστηκε ο 39χρονος στην Κόρινθο και συνελήφθη εντός των ορίων του αυτοφώρου.Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Κορίνθου

Απάντηση στον πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Γιώργο Πατούλη από το Υπουργείο Υγείας


Ο κ. Πατούλης εκμεταλλευόμενος τις πολλαπλές ιδιότητες και ρόλους, ψεύδεται, χυδαιολογεί και προκαλεί, ακόμα και όταν η πραγματικότητα τον διαψεύδει κατηγορηματικά. Στόχος του δεν είναι η υπεράσπιση της δημόσιας Υγείας ή των συμφερόντων των γιατρών και της Αυτοδιοίκησης, αλλά η υστερική αντικυβερνητική ρητορεία και η προσωπική προβολή.
Έχει μείνει μόνος απ’ όλες τις εκπροσωπήσεις των γιατρών και των υπολοίπων υγειονομικών, να ζητά επί καθημερινής βάσης την παραίτηση του υπουργού Υγείας: τη μια για όλα τα δεινά της Υγείας, την άλλη για τη χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού και τους θανάτους από τη γρίπη, την άλλη για τη δήθεν μετάθεση του κόστους του ΕΣΥ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Συνιστούμε αυτοσυγκράτηση και σοβαρότητα.
Το Υπουργείο Υγείας υλοποιεί σταδιακά ένα συγκροτημένο σχέδιο στήριξης και αναβάθμισης της δημόσιας περίθαλψης, νομοθετεί την καθολική υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων, προωθεί προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα νοσοκομεία, ενισχύει τις ΜΕΘ, παίρνει μέτρα κατά της διαφθοράς στο Σύστημα Υγείας, ευνοεί τη συστηματική διαβούλευση με τους κοινωνικούς φορείς και όχι τον παραγοντισμό.
Μήπως ακριβώς εξαιτίας αυτών των πρωτοβουλιών ενοχλείται ο κ. Πατούλης;

Αλαλούμ στους δήμους για την διαδικασία υιοθέτησης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Ερώτημα υπέβαλε στο Νομικό Συμβούλιο του κράτος ο Υφυπουργός Μάρκος Μπόλαρης σχετικά με την υιοθεσία αδέσποτων ζώων.

Η υπηρεσία μας έχει γίνει αποδέκτης ερωτημάτων από Δήμους της Χώρας, που αφορούν στη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, προκειμένου κάποιος κάτοικος του εξωτερικού να υιοθετήσει αδέσποτο ζώο συντροφιάς που φιλοξενείται στο καταφύγιο του Δήμου, χωρίς να έρθει ο ίδιος στην Ελλάδα και να το παραλάβει απευθείας
.
Συγκεκριμένα, τίθενται ερωτήματα σχετικά με το ποιος υπογράφει τη «Δήλωση Υιοθεσίας Ζώου» , η οποία πιστοποιεί την πράξη υιοθεσίας και συνυπογράφεται από το νέο ιδιοκτήτη και τον υπεύθυνο του καταφυγίου ή του φιλοζωικού σωματείου καθώς και με το ποιος παραλαμβάνει το ζώο, λόγω της μη αυτοπρόσωπης παρουσίας του νέου ιδιοκτήτη.
Η άποψη της Υπηρεσίας μας επί του συγκεκριμένου θέματος είναι ότι, η δυνατότητα να διενεργείται η διαδικασία της υιοθεσίας αδέσποτου ζώου συντροφιάς ( υπογραφή της «Δήλωσης Υιοθεσίας Ζώου» και παραλαβή του ζώου) από κάτοικο του εξωτερικού μέσω εξουσιοδοτημένου για αυτές τις πράξεις φυσικού προσώπου, καθιστά πιο ευέλικτη τη διαδικασία των υιοθεσιών.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε :
εάν στην περίπτωση που μη μόνιμος κάτοικος της Ελλάδας ενδιαφέρεται να υιοθετήσει αδέσποτο ζώο συντροφιάς χωρίς να έρθει ο ίδιος στην Ελλάδα, υπάρχει η δυνατότητα η υπογραφή της «Δήλωσης Υιοθεσίας Ζώου» και η παραλαβή του ζώου, να πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένο για αυτούς τους σκοπούς πρόσωπο.
εάν υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που ακολουθείται για την εν λόγω εξουσιοδότηση.

καθορισμός αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις για το έτος 2016Υπουργική Απόφαση σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις
για το έτος 2016, υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Μάρκος Μπόλαρης
Η Υπουργική Απόφαση αφορά τη διαχείριση των αδειών για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2016. Για το έτος 2016 θα χορηγηθούν άδειες νέας φύτευσης, που αντιστοιχούν στο 1% του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων της χώρας, σύμφωνα με την απογραφή που αναφέρεται στις φυτευμένες εκτάσεις την 31η Ιουλίου 2015.
Με αυτήν καθορίζονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και προτεραιότητας των παραγωγών καθώς και θέσπισης νέας διαδικασίας χορήγησης αδειών φύτευσης, Η διαδικασία υποστηρίζεται ηλεκτρονικά, για να εξασφαλίζεται η ταχύτητα ανταπόκρισης στα στενά χρονοδιαγράμματα των κανονισμών καθώς και το αδιάβλητο της διαδικασίας.
Με την επιλογή κριτηρίων προτεραιότητας καθορίζεται ο συντελεστής βαρύτητας με στόχο την ενίσχυση των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων καθώς και αυτών που βρίσκονται σε μειονεκτικές ή περιβαλλοντικά και ιστορικά ευαίσθητες περιοχές ώστε να επιδιωχθεί η βιωσιμότητά τους.

«Η φυλάκιση κοστίζει» και, συνεπώς, η προσφυγή σ’ αυτήν πρέπει, να γίνεται μόνο όταν είναι αναγκαία

Τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για τον υπολογισμό της δαπάνης του σωφρονιστικού συστήματος παρουσίασαν σε συνέντευξη Τύπου ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων Νίκος Παρασκευόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής Ευτύχης Φυτράκης.

Τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για τον υπολογισμό της δαπάνης του σωφρονιστικού συστήματος παρουσίασαν σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Νίκος Παρασκευόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής Ευτύχης Φυτράκης. Ειδικότερα, για πρώτη φορά στη χώρα μας, επιχειρήθηκε να υπολογιστεί η μέση δημόσια δαπάνη ανά κρατούμενο και ημέρα κράτησης. Καθώς μάλιστα η Ομάδα εργασίας συγκροτήθηκε αποκλειστικά από υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όχι μόνο δεν χρειάστηκε καμιά επιπλέον δαπάνη, αλλά επιπλέον αναδείχθηκαν και αξιοποιήθηκαν οι ικανότητες του υφιστάμενου προσωπικού.
Η ομάδα εργασίας αναζήτησε όλες τις πηγές της δημόσιας χρηματοδότησης του σωφρονιστικού συστήματος από διαφορετικές υπηρεσίες και Υπουργεία. Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, η μέση δημόσια δαπάνη για κάθε κρατούμενο κατά το έτος 2014 υπολογίστηκε σε τουλάχιστον 28,18 ευρώ την ημέρα ή σε 10.287,49 ευρώ τον χρόνο. Πρόκειται για δεδομένο που κατατάσσει τη χώρας μας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών που δαπανούν κατά μέσο όρο λιγότερα για το σωφρονιστικό τους σύστημα. Στον παραπάνω υπολογισμό δεν συμπεριλήφθηκαν οι αποσβέσεις των επενδύσεων που έχουν γίνει σε κτιριακές εγκαταστάσεις καθώς και οι δαπάνες νοσηλείας των κρατουμένων σε δημόσια νοσοκομεία, λειτουργίας σχολείων στις φυλακές και διατροφής των κρατουμένων που διανυκτερεύουν σε αστυνομικά τμήματα κατά τις μεταγωγές τους. Ο υπολογισμός των παραπάνω αποσβέσεων και δαπανών θα αύξανε το μέσο κόστος που μόλις αναφέρθηκε.
Παρόλα αυτά, η πρώτη αυτή συστηματική προσπάθεια υπολογισμού της δαπάνης που συνεπάγεται για το ελληνικό δημόσιο η φυλάκιση ενός ανθρώπου είναι χρήσιμη τόσο στον σχεδιασμό της αντεγκληματικής πολιτικής όσο και στην υπεύθυνη ενημέρωση της κοινής γνώμης. «Η φυλάκιση κοστίζει» και, συνεπώς, η προσφυγή σ’ αυτήν πρέπει, και για το λόγο αυτό, να είναι προσεκτική και να γίνεται μόνο όταν είναι αναγκαία.
Μέτρα αποσυμφόρησης των καταστημάτων κράτησης, όπως αυτά που προβλέφθηκαν στον ν. 4322/2015, καθώς και μέτρα αντικατάστασης της φυλάκισης, όπου αυτό είναι ασφαλώς δυνατό, με εναλλακτικές ποινές μπορούν πλέον να υποστηριχτούν, εκτός όλων των άλλων, και με οικονομικά επιχειρήματα. Βέβαια, η μείωση των κρατουμένων δεν συνεπιφέρει αυτόματα μια αναλογική μείωση της δημόσιας δαπάνης λόγω της ανελαστικότητας των παγίων δαπανών, αλλά και της επείγουσας ανάγκης να βελτιωθούν οι συνθήκες κράτησης στις ελληνικές φυλακές.
Αναδεικνύεται, τέλος, ακόμα μια φορά η αξία της επανένταξης, καθώς αυτή, μέσα από τη μείωση της υποτροπής, συμβάλει όχι μόνο στην αντεγκληματική πολιτική αλλά και επιπλέον στην εξοικονόμηση πόρων

Θανάσης Κολιζέρας: Η επίθεση στο ασφαλιστικό είναι "αιτία πολέμου"Είναι ξεκάθαρο πλέον σε όλους ότι η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έρχεται να κάνει τη βρώμικη δουλειά που δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν οι προηγούμενες κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Υλοποιεί μία προς μία τις απαιτήσεις του μεγάλου κεφαλαίου και των μονοπωλιακών ενώσεων.
Το κύμα των αντιλαϊκών μέτρων δεν λέει να κοπάσει. Το ασφαλιστικό βρίσκεται τώρα στην ημερήσια διάταξη.

Το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει:

-Μείωση των συντάξεων, μέσου του νέου τρόπου υπολογισμού τους και της μείωσης των επικουρικών.
-Καθιέρωση εθνικής σύνταξης πείνας 384€. Πρόκειται για προνοιακό επίδομα, που μόνο αυτό θα εγγυάται το κράτος και θα μπορεί να μειώνεται με την επιβολή πρόσθετων κριτηρίων (εισόδημα, πορεία της οικονομίας κλπ),όπως γίνεται και σε άλλες χώρες της ΕΕ.

-Αύξηση των ορίων ηλικίας για όλους, άνδρες και γυναίκες στα 67 χρόνια για πλήρη σύνταξη με τάση παραπέρα αύξησης.

-Μείωση των μισθών, μέσω της αύξησης εισφορών των εργαζομένων.

-Κατακόρυφη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για αγρότες και επαγγελματίες.

-Αύξηση των εισφορών των εργαζομένων και για τις επικουρικές συντάξεις.

-Νέες ενοποιήσεις Ταμείων με στόχο τη συρρίκνωση των παροχών Υγείας και Πρόνοιας και την εξομοίωση προς τα κάτω.

-Κατάργηση του ΕΚΑΣ και εξαΰλωση των εφάπαξ που απέμειναν.


Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν καταργεί κανέναν από τους προηγούμενους αντιασφαλιστικούς νόμους της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο νομιμοποιεί τη μαύρη και ανασφάλιστη εργασία, τις εργασιακές σχέσεις λάστιχο, αλλά αντίθετα τα επεκτείνει.

Η επίθεση στο ασφαλιστικό είναι αιτία πολέμου! Το <<αιτία πολέμου>> δεν είναι αγώνας ενάντια σε ένα νομοσχέδιο αλλά αγώνας για την υπεράσπιση βασικών ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Είναι πάλη και διεκδίκηση για αποκλειστικά δημόσια, δωρεάν και καθολική Κοινωνική Ασφάλιση που θα περιλαμβάνει συνταξιοδοτικά δικαιώματα, υπηρεσίες πρόληψης και αποκατάστασης της υγείας, τις παροχές και τις υπηρεσίες πρόνοιας.

Το ΚΚΕ αντιμετωπίζει την Κοινωνική Ασφάλιση, με γνώμονα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της εργατικής-λαϊκής οικογένειας. Αντιμετωπίζει την Κοινωνική Ασφάλιση ως μία από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις των εργαζομένων. Η Κοινωνική Ασφάλιση δεν χαρίστηκε, δεν δόθηκε απλόχερα στους εργαζόμενους, δεν ήταν προϊόν παραχώρησης. Ήταν αποτέλεσμα πολύχρονων, αιματηρών συγκρούσεων σε όλον τον κόσμο με τις κυβερνήσεις και το μεγάλο κεφάλαιο κάθε χώρας.

Για τα μονοπώλια, η ασφάλιση αποτελεί παράγοντα κερδοφορίας, τόσο από την πλευρά της μείωσης του λεγόμενου μη μισθολογικού κόστους, όσο και από την πλευρά της εμπορευματοποίησης, της ανάπτυξης και γιγάντωσης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στο συνταξιοδοτικό, την υγεία και την πρόνοια. Για την κυβέρνηση και τα άλλα αστικά κόμματα, τα κόμματα του καπιταλιστικού μονόδρομου, το πρόβλημα στην Κοινωνική Ασφάλιση είναι οικονομοτεχνικό. Ψάχνουν τη λύση στους αριθμούς, πολλές φορές τους αλλοιώνουν. Οι λύσεις που προτείνουν δεν παίρνουν ως βάση τις λαϊκές ανάγκες, αλλά την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και της απαιτήσεις των εργοδοτών. Γι'αυτό στέκονται με προκλητική μονομέρεια στα ελλείμματα των Ταμείων, στην κακοδιαχείριση, στη σχέση μεταξύ ασφαλισμένων και συνταξιούχων, στη συμμετοχή του κράτους, στις εργοδοτικές εισφορές, στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.

Για την εργατική τάξη, για τα λαϊκά στρώματα, το πρόβλημα είναι οι πετσοκομμένες συντάξεις και οι συνεχόμενες περικοπές, η υποβαθμισμένη ιατροφαρμακευτική κάλυψη, η ανασφάλιστη μαύρη εργασία, οι ανύπαρκτες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, η δουλειά μέχρι τα βαθειά γεράματα.

Με βάση αυτά, το πρόβλημα της κοινωνικής ασφάλισης είναι πολιτικό, αφετηριακά ταξικό καθώς αποκαλύπτονται και σε αυτό το ζήτημα τα όρια του εκμεταλλευτικού συστήματος που σαπίζει, που βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Η λύση δεν εξαρτάται από έναν καλό ή όχι σχεδιασμό στο συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά απαιτεί κεντρικό σχεδιασμό και μια οικονομία που απέναντι από τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, θα βάζει τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες.

Για το ΚΚΕ το ασφαλιστικό πέρα από την σχετική αυτοτέλειά του, αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι που συνθέτει το πάζλ της ενιαίας επίθεσης στην τιμή της εργατικής δύναμης. Το ασφαλιστικό όπως και το εισόδημα, η γενίκευση των ατομικών συμβάσεων, ο χρόνος εργασίας, οι εργασιακές σχέσεις λάστιχο είναι πλευρές που οξύνουν την εκμετάλλευση και το ξεζούμισμα της εργατικής τάξης.

Η μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης μέσω της μείωσης του λεγόμενου κόστους εργασίας, οδήγησε στην άγρια λεηλασία των εργατικών δικαιωμάτων με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας έτσι ώστε, οι μονοπωλιακοί όμιλοι να βγουν αναίμακτα από την κρίση και να δυναμώσουν ακόμα περισσότερο την κερδοφορία τους στην περίοδο της ανάκαμψης. Γι'αυτό και στο ασφαλιστικό, παίρνουν συνεχώς επιθετικά μέτρα, εκμηδενίζοντας ότι έχει απομείνει από συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα, ώστε να γίνει η ασφάλιση ατομική υπόθεση του καθενός.

Η μεγάλη ανεργία, οι ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, τα τσακισμένα μεροκάματα, η ανασφάλιστη εργασία επιδείνωσαν την κατάσταση στο ασφαλιστικό σύστημα, αλλά δεν αποτελούν την πηγή των προβλημάτων. Είναι αποτελέσματα της ίδιας πολιτικής που εξαθλιώνουν το λαό προς όφελος των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και ενιαία πρέπει να αντιμετωπίζεται.

Άρα, ο αγώνας των εργαζομένων, σχεδιασμένος συλλογικά μέσα από τα σωματεία, τους μαζικούς φορείς του λαϊκού κινήματος πρέπει να διεκδικεί την ανακούφιση από τις συνέπειες της κρίσης, την αναπλήρωση των τεράστιων απωλειών του λαού. Ταυτόχρονα όμως η πάλη θα πρέπει να στοχεύει σε ένα διαφορετικό δρόμο εξέλιξης και ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας ,που στηρίζεται στην αντίληψη ότι ο παραγωγός του πλούτου είναι ο εργαζόμενος λαός και επομένως πρέπει να είναι και ο μοναδικός αποδέκτης του. Αυτό απαιτεί πλήρη σύγκρουση, δηλαδή η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα να έρθουν σε αντιπαράθεση και ρήξη με το μεγάλο κεφάλαιο, τα μονοπώλια. Με ισχυρή Λαϊκή Συμμαχία στην γραμμή της σύγκρουσης και των αγώνων δεν θα περάσει η παγίωση της εξαθλίωσης της ζωής μας και θα φωτιστεί ο δρόμος για οριστική απελευθέρωση από τα δεσμά της εκμετάλλευσης.

Θανάσης Κολιζέρας μέλος του Γραφείου Περιοχής Πελοποννήσου του ΚΚΕ

Ονοματοδοσία της Αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Μυκηνών σε «Αίθουσα Ανδρέα Θωμόπουλου»Σήμερα Τρίτη 16/2 , στην αίθουσα Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Άργους Μυκηνών στις 20:30μ.μ, θα πραγματοποιηθεί τελετή ονοματοδοσίας της Αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου σε «Αίθουσα Ανδρέα Θωμόπουλου».
Η ονοματοδοσία της αίθουσας γίνεται μετά από πρόταση του Δημάρχου Άργους Μυκηνών κ. Δημήτρη Καμπόσου και ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13/2/2013, προς τιμήν της πολυετούς και ευδοκίμου προσφοράς του εκλιπόντος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Καλαμάτα: Συνελήφθησαν επτά νέοι για ναρκωτικά


Συνελήφθησαν, χθες το απόγευμα στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Ομάδας πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας Μεσσηνίας, τρεις 18χρονοι, τρεις 19χρονοι και ένας 20χρονος, γιατί κατείχαν ποσότητα κάνναβης, συνολικού βάρους 6,2 γραμμαρίων, η οποία κατασχέθηκε.
Προανάκριση διενεργεί το τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτα

Πολυμορφική εκδήλωση για τον Ν. ΚαββαδίαΟ Γιάννης Νανόπουλος, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Πυργέλας,την υποστήριξη της περιφέρειας Πελλοποννήσου και αρωγούς τον Δήμο Αργους-Μυκηνών και την "Ελληνική Παράδοση Αργους" του Συλλόγου Ελληνικών χορών και Εθνογραφικών ερευνών, συνδιοργανώνουν και σας προσκαλούν στην Πολυμορφική Εκδήλωση-Παράσταση γιά τον απόλυτα βιωματικό ποιητή...τον Ιδανικό και ανάξιο εραστή,των μακρυσμένων θαλασσών και των γαλάζιων πόντων "Νίκο Καββαδία", με αφορμή τα 41 χρόνια από τον θάνατο του.
Η μοναδική αυτή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2016 στις 8 το βράδυ,στην αίθουσα Τέχνης και Πολιτισμού "Μέγας Αλέξανδρος" στο Αργος,με ΕΛΕΥΘΕΡΗ είσοδο γιά το κοινό.
Θα χαρούμε πολύ να μας τιμήσετε με την παρουσία σας.
Την παραγωγή,μαζί με την σκηνοθεσία και την επιμέλεια παρουσίασης,έχει ο Γιάννης Νανόπουλος.
Αναλυτικά την "παράσταση" θα πλαισιώσουν με την ξεχωριστή παρουσία τους,στην ειδικά διαμορφωμένη γιά την εκδήλωση, θεατρική σκηνή της αίθουσας οι εξής:

Ερμηνεία-Κιθάρα-Φυσαρμόνικα-Τύμπανο
Γιάννης Νανόπουλος
Ελεύθερη απόδοση κειμένων:
Ιφιγένεια Οικονόμου
Ουρανία Τσεκρέκου
Χορευτικό μέρος της παράστασης:
Χορευτική ομάδα της "Ελληνικής Παράδοσης Αργους"
Ακόμη.....οι βασικοί συνετγάτες των "παρασκηνίων" που χωρίς αυτούς τίποτε δεν θα ήταν έτσι όπως θα το δείτε και θα το ακούσετε, είναι οι εξής:
Ενδυματολόγος:
Ελένη Νανοπούλου
Επιμέλεια Φωτισμού & διαχείρησης οπτικοακουστικού υλικού:
Κώστας Μαρλαγκούτσος
Επιμέλεια ήχου:
Κώστας Τσεβόπουλος
Ακόμη......Οι χορηγοί μας..αναπόσπαστο κομάτι της εκδήλωσης:
Σκηνικό υλικό:
Silo Art Factory Πολυχώρος (Στέλιος Μαραγκός)
Χορηγός επικοινωνίας:
ΠΥΞΙΔΑ 101 FM
www.piksida.gr

Tέλος....
Ενα πολύ μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ γιά την συνδιοργάνωση και την αρωγή στην εκδήλωση, τόσο στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών της Πυργέλλας,που τυχαίνει να είναι και το χωριό που γεννήθηκα...μεγάλωσα και που έχω την χαρά να συνεχίζω να ζω πλέον,όσο και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου,καθώς επίσης και στην "Ελληνική Παράδοση Αργους" του συλλόγου Ελληνικών χορών και Εθνογραφικών ερευνών.

Δίχως την δική τους.......... στήριξη....βοήθεια...συμμετοχή...αρωγή και συνδιοργάνωση,
αυτή μου η προσπάθεια δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί με αυτό τον ξεχωριστό τρόπο.
Μετά απο πολλές δυσκολίες,πολλά ξενύχτια και ατελείωτες ώρες δουλειάς,το "όνειρο" μπορεί να γίνει πραγματικότητα.

Κατά πόσο;......Αυτό θα φανεί στην σκηνή και στο "χειροκρότημα"!!!
Ανοίξτε λοιπόν τις καρδιές και τα μάτια σας...ετοιμάστε τις αποσκευές σας...αρχίστε να μυρίζετε θαλασσινό αλάτι...μπαρκάρετε στο δικό μας καράβι, και ελάτε να ανοιχτούμε στα βαθιά...εκεί που δεν υπάρχει πως και γιατί...εκεί που δεν μετράει μόνο ο προορισμός αλά, περισσότερο η διαδρομή

Εκδήλωση ομιλία: «Η Ελλάδα σε Κρίση – Προοδευτικές Απαντήσεις» στο Άργος


Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση με θέμα «Η Ελλάδα σε Κρίση - Προοδευτικές Απαντήσεις» που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου στις 6:30μμ στο Επιμελητήριο Αργολίδας στο Άργος.

Ομιλητές:
• Γιάννης Μανιάτης, τ. Υπονργός βουλευτής Αργολίδας της Δημοκρατικής Συμπαράταςης (ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
• Σπύρος Λυκούδης. βουλευτής Α' Αθήνας με ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
• Φίλιππος Σαχινίδης, τ. Υπουργός Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών
Συντονιστής: Ανδρέας Παπαδόπουλος, Αρχισυντάκτης πολιτικού τμήματος εφημερίδας «Επένδυση»

Το κρουαζιερόπλοιο "Costa Neoclassica" χθες στην Καλαμάτα με 1.254 επιβάτες

Στο λιμάνι της Καλαμάτας κατέπλευσε χθες το κρουαζιερόπλοιο Costa Neoclassica, υπό ιταλική σημαία, στο οποίο επέβαιναν 1.254 επιβάτες και πλήρωμα 571 ατόμων, επικεφαλής του οποίου είναι Ιταλός πλοίαρχος. Το σκάφος ήλθε περί τις 8.00 το πρωί, προερχόμενο από τη Νάπολη της Ιταλίας και απέπλευσε στις 18.00 με προορισμό το λιμάνι του Ναυπλίου.
Τους επισκέπτες, κυρίως Γάλλους, Ιταλούς και Γερμανούς, που αποβιβάσθηκαν από το Costa Neoclassica, υποδέχθηκε αντιπροσωπεία αιρετών και υπαλλήλων του Δήμου Καλαμάτας και τους προσέφερε χάρτες και κάρτες με αξιοθέατα της περιοχής, ενώ τους έδωσε και τουριστικές πληροφορίες.
Οι περισσότεροι από τους τουρίστες περιηγήθηκαν την Καλαμάτα, είτε με τα πόδια, είτε με αστικό λεωφορείο, είτε με ταξί. Επίσης, δέκα τουριστικά λεωφορεία μετέφεραν τουρίστες σε Πύλο, Αρχαία Μεσσήνη, Καρδαμύλη, Αρεόπολη και Μυστρά.

Αεροπορικώς από Καλαμάτα προς 12 ευρωπαϊκές πόλεις


Ανοίγει και πάλι φέτος η πύλη της Καλαμάτας προς την Ευρώπη, το διεθνές αεροδρόμιο “Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος”, με την προγραμματισμένη για την ερχόμενη Κυριακή 21 Φεβρουαρίου πτήση της Aegean Airlines για το Μόναχο, στις 10.30 το πρωί. Ακολουθεί την Δευτέρα 22 του μήνα, την ίδια ώρα, η πτήση της εν λόγω εταιρείας για το Ντίσελντορφ.

Συνολικά 12 πόλεις της Ευρώπης -μεταξύ των οποίων το Λονδίνο, το Παρίσι, η Ρώμη, η Βιέννη, η Κοπεγχάγη, η Στοκχόλμη, η Μόσχα, το Μιλάνο, η Λιόν και η Νάντη- θα εξυπηρετούνται φέτος από το αεροδρόμιο της μεσσηνιακής πρωτεύουσας με τακτικές πτήσεις των αεροπορικών εταιρειών Aegean Airlines, British Airways, Austrian Airlines / Niki Fly και Vueling Air, οι οποίες θα αρχίσουν σταδιακά μέχρι και τις 19 Ιουνίου. Η τελευταία φετινή τακτική πτήση από την Καλαμάτα προς ευρωπαϊκό προορισμό είναι προγραμματισμένη για τις 29 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, συνεχίζονται φέτος -ξεκινώντας σταδιακά από τις 27 Μαρτίου- και οι πτήσεις τσάρτερ από και προς διάφορους ευρωπαϊκούς προορισμούς -όπως το Λονδίνο, η Φρανκφούρτη, το Μόναχο, το Αμστερνταμ, το Οσλο, το Μάντσεστερ, το Μπέρμιγχαμ, η Βαρσοβία, το Κατοβίτσε, η Πράγα, η Μπρατισλάβα-, αλλά και το Τελ Αβίβ. Οι εταιρείες που θα πραγματοποιούν τις πτήσεις αυτές είναι οι British Airways, Easy Jet, Thomas Cook, Condor, Transavia, Skandinavian, Small Planet, Travel Service και Arkia Airlines.

Σημειώνεται ότι εκκρεμεί ακόμα η τακτική αεροπορική σύνδεση της Καλαμάτας με το Μπίλουντ της Δανίας, καθώς η εξυπηρέτησή της βρίσκεται στο στάδιο των διεργασιών μεταξύ δύο ενδιαφερόμενων αεροπορικών εταιρειών.

Φυσικά, θα συνεχιστεί και φέτος η τακτική αεροπορική σύνδεση της μεσσηνιακής πρωτεύουσας με τη Θεσσαλονίκη, με πτήσεις της Astra Airlines.

ΟΙ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

Αναλυτικά, όπως ανακοινώθηκε σχετικά, ο προγραμματισμός των τακτικών πτήσεων από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας προς την Ευρώπη είναι για φέτος ο εξής, ανά εταιρεία:

AEGEAN AIRLINES

Ντίσελντορφ, μία πτήση την εβδομάδα: α) 22 Φεβρουαρίου ώς 25 Απριλίου, κάθε Δευτέρα (10.30 το πρωί), β) 29 Απριλίου ώς 28 Οκτωβρίου κάθε Παρασκευή (5.50 το απόγευμα)

Μόναχο, αρχικά μία πτήση την εβδομάδα και το διάστημα 9 Ιουνίου με 29 Σεπτεμβρίου δύο πτήσεις: α) 21 Φεβρουαρίου ώς 23 Οκτωβρίου, κάθε Κυριακή (10.30 το πρωί), β) 12 Ιουνίου ώς 28 Αυγούστου κάθε Κυριακή (5.20 απόγευμα), γ) 9 Ιουνίου ώς 29 Σεπτεμβρίου κάθε Πέμπτη (5.20 απόγευμα)

Παρίσι, αρχικά μία πτήση την εβδομάδα και από τις 4 Ιουνίου δύο πτήσεις: α) 31 Μαΐου ώς 4 Οκτωβρίου κάθε Τρίτη (3.45 μεσημέρι), β) 4 Ιουνίου ώς 1 Οκτωβρίου κάθε Σάββατο (3.45 το μεσημέρι)

Λυόν, μία πτήση την εβδομάδα: 31 Μαΐου ώς 4 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη (8.20 το πρωί)

Νάντη, μία πτήση την εβδομάδα: 4 Ιουνίου ώς 1 Οκτωβρίου, κάθε Σάββατο (7.30 το πρωί)

Μιλάνο, αρχικά δύο πτήσεις την εβδομάδα και τον Σεπτέμβριο μία: α) 12 Ιουνίου ώς 28 Αυγούστου, κάθε Σάββατο (9.30 το πρωί), β) 12 Ιουνίου ώς 11 Σεπτεμβρίου κάθε Κυριακή (9.30 πρωί)

Κοπεγχάγη, μία πτήση την εβδομάδα: 16 Μαΐου ώς 24 Οκτωβρίου, κάθε Δευτέρα (9.30 το πρωί)

Στοκχόλμη, μία πτήση την εβδομάδα: α) 27 Φεβρουαρίου ώς 26 Μαρτίου κάθε Σάββατο (10.30 το πρωί), β) 2 Απριλίου ώς 28 Μαΐου κάθε Σάββατο (8 το πρωί), γ) 3 Ιουνίου ώς 30 Σεπτεμβρίου κάθε Παρασκευή (8 το πρωί), δ) 1 ώς 29 Οκτωβρίου κάθε Σάββατο (8 το πρωί)

Μόσχα, μία πτήση την εβδομάδα: 19 Ιουνίου ώς 11 Σεπτεμβρίου, κάθε Κυριακή (12.15 μεσάνυχτα)

AUSTRIAN

Βιέννη, μία πτήση την εβδομάδα: κάθε Κυριακή 3 Ιουλίου ώς 18 Σεπτεμβρίου (10.45 πρωί)

NIKI FLY

Βιέννη, τον Μάρτιο μία πτήση την εβδομάδα, στη συνέχεια δύο πτήσεις την εβδομάδα: α) κάθε Κυριακή i) 6 Μαρτίου ώς 26 Μαρτίου (3.40 μεσημέρι), ii) 27 Μαρτίου ώς 1 Μαΐου (11.20 πρωί), iii) 8 Μαΐου ώς 23 Οκτωβρίου (10.15 πρωί) και β) κάθε Πέμπτη 31 Μαρτίου ώς 27 Οκτωβρίου (3.20 μεσημέρι)

BRITISH AIRWAYS

Λονδίνο (Χίθροου), δύο πτήσεις την εβδομάδα ώς τα τέλη Σεπτεμβρίου, τον Οκτώβριο μία: α) 30 Απριλίου ώς 29 Οκτωβρίου κάθε Κυριακή (5.45 απόγευμα), β) 5 Μαΐου ώς 22 Σεπτεμβρίου κάθε Πέμπτη (5.55 απόγευμα)

VUELING AIR

Ρώμη, μία πτήση την εβδομάδα: 24 Ιουνίου ώς 9 Σεπτεμβρίου κάθε Παρασκευή (9.45 πρωί)

ΤΑ ΤΣΑΡΤΕΡ

Οπως ανακοινώθηκε, εξ άλλου, ο μέχρι τώρα προγραμματισμός για τις φετινές πτήσεις τσάρτερ προς και από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας είναι, ανά εταιρεία, ο εξής:

BRITISH AIRWAYS

Λονδίνο (Χίθροου): την Κυριακή 27 Μαρτίου και ξανά πάλι από 1 Μαΐου ώς 23 Οκτωβρίου κάθε Κυριακή (3 μεσημέρι)

EASY JET

Λονδίνο: α) 29 Μαρτίου ώς 25 Οκτωβρίου κάθε Τρίτη (12 μεσημέρι), β) 2 Απριλίου ώς 29 Οκτωβρίου κάθε Κυριακή (12 μεσημέρι), γ) 23 Ιουνίου ώς 27 Οκτωβρίου κάθε Πέμπτη (12 μεσημέρι), δ) 15 Μαΐου ώς 23 Οκτωβρίου κάθε Κυριακή (11.55 πρωί)

THOMAS COOK

Λονδίνο: 22 Μαΐου ώς 25 Σεπτεμβρίου κάθε Κυριακή (3.35 μεσημέρι)

Μάντσεστερ: 1 Μαΐου ώς 25 Σεπτεμβρίου κάθε Κυριακή (1.10 μεσημέρι)

Μπέρμιγχαμ: 29 Μαΐου ώς 25 Σεπτεμβρίου κάθε Κυριακή (1.30 μεσημέρι)

CONDOR

Φρανκφούρτη: α) 30 Απριλίου ώς 29 Οκτωβρίου κάθε Κυριακή (1.30 μεσημέρι), β) 16 Μαΐου ώς 17 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα (10.35 πρωί)

Μόναχο: α) 3 Ιουνίου ώς 30 Σεπτεμβρίου κάθε Παρασκευή (10.20 πρωί), β) 13 ώς 27 Μαΐου και 7 ώς 21 Οκτωβρίου (2.20 μεσημέρι)

TRANSAVIA

Αμστερνταμ: α) 18 Απριλίου ώς 10 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα (12.35 μεσημέρι), β) 23 Απριλίου ώς 25 Ιουνίου κάθε Σάββατο (10.15 πρωί), γ) 14 Μαΐου ώς 25 Ιουνίου κάθε Σάββατο (7.45 απόγευμα), δ) 9 Ιουλίου ώς 27 Αυγούστου κάθε Σάββατο (11.30 πρωί), ε) 10 Σεπτεμβρίου ώς 22 Οκτωβρίου κάθε Σάββατο (10.15 πρωί),

SKANDINAVIAN

Οσλο: 7 Μαΐου ώς 8 Οκτωβρίου κάθε Σάββατο (12.50 μεσημέρι)

SMALL PLANET

Βαρσοβία: 2 Ιουνίου ώς 22 Σεπτεμβρίου κάθε Πέμπτη (4.50 απόγευμα)

Κατοβίτσε: 2 Ιουνίου ώς 29 Σεπτεμβρίου κάθε Πέμπτη (4.50 απόγευμα)

TRAVEL SERVICE

Πράγα: α) Κυριακή 27 Μαΐου (3.35 μεσημέρι), β) Δευτέρα 6 και 27 Ιουνίου, 18 Ιουλίου, 8 και 29 Αυγούστου, 19 Σεπτεμβρίου (3.25 μεσημέρι), γ) Πέμπτη 16 Ιουνίου, 7 και 28 Ιουλίου, 18 Αυγούστου, 8 και 29 Σεπτεμβρίου (3.50 μεσημέρι)

Μπρατισλάβα: Δευτέρα 6 και 27 Ιουνίου, 18 Ιουλίου, 8 και 29 Αυγούστου, 19 Σεπτεμβρίου (11.05 πρωί)

ARKIA AIRLINES

Τελ Αβίβ: Σάββατο 13, 20 και 27 Αυγούστου (9.30 πρωί)

Η ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τέλος, η αεροπορική σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη, από την Astra Airlines, έχει τον εξής προγραμματισμό για φέτος:

Μέχρι τις 26 Μαρτίου πτήσεις από την Καλαμάτα προς τη συμπρωτεύουσα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Σάββατο (12.35 το μεσημέρι). Ο προγραμματισμός που έχει ανακοινωθεί για το χρονικό διάστημα στη συνέχεια είναι ο εξής:

Δευτέρα: α) 28 Μαρτίου ώς 23 Μαΐου 8 το βράδυ, β) 30 Μαΐου ώς 1 Αυγούστου 7 το απόγευμα, γ) 29 Αυγούστου ώς 24 Οκτωβρίου 3.30 μεσημέρι

Τετάρτη: α) 27 Απριλίου ώς 25 Μαΐου 6.50 απόγευμα, β) 1 Ιουνίου ώς 31 Αυγούστου 7.10 απόγευμα

Σάββατο: α) 30 Απριλίου ώς 28 Μαΐου 6.50 απόγευμα, β) 2 Ιουλίου ώς 27 Αυγούστου 11.40 νύχτ

Οι «κυνηγοί» μετάλλων χτυπούσαν και στο διπλανό χωριό

«Εξόρμηση» από το χωριό όπου κατοικούν στην Αρκαδία έκαναν σε άλλη κοντινή τοπική κοινότητα του Δήμου Τρίπολης δυο Έλληνες «κυνηγοί» μετάλλων, οι οποίοι λεηλάτησαν ένα σπίτι και ένα φορτηγό πριν εντοπιστούν στα σπίτια τους από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ..


Οι δυο δράστες ηλικίας 30 και 39 χρόνων διέρρηξαν αρχικά το σπίτι ενός κατοίκου του χωριού Συλίμνα και άρπαξαν διάφορα μεταλλικά αντικείμενα, ενώ στη συνέχεια έκλεψαν και τις δύο μπαταρίες από το φορτηγό ενός άλλου. Φόρτωσαν τα κλοπιμαία στο αυτοκίνητό τους και επέστρεψαν στο χωριό τους, την Πιάνα Φαλάνθου.

Όμως, οι αστυνομικοί βρέθηκαν άμεσα στα ίχνη τους, τους συνέλαβαν και τους παρέδωσαν σε συναδέλφους τους της Ασφαλείας που ερευνούν αν έχουν διαπράξει και άλλες κλοπές. Τα κλεμμένα αντικείμενα βρέθηκαν και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους, ενώ το αυτοκίνητο των δραστών κατασχέθηκε ως μέσο για την διάπραξη κλοπών. Οι δράστες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρίπολης κατηγορούμενοι για κλοπή

Στο ΣτΕ προσέφυγε η περιφέρεια Πελοποννήσου για το εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτωνΝα ακυρωθεί το εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων και το εθνικό σχέδιο πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων ως αντίθετο στην Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Σύνταγμα, αλλά και την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, όπως και τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας

Αυτό ζητούν από το Συμβούλιο της Επικρατείας ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ο Ιατρικός Σύλλογος Κορίνθου, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αργολίδος, η «Οικολογική Συμπολιτεία του Μοριά», δικηγόροι, γιατροί, επιχειρηματίες, ξενοδόχοι, κ.ά.
Όπως αναφέρεται στις προσφυγές τους που κατατέθηκαν στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριου η περιφέρεια Πελοποννήσου στερείται νομίμων χώρων διάθεσης των απορριμμάτων και η απόρριψή τους γίνεται σε ανεξέλεγκτους χώρους και μη ασφαλείς για το περιβάλλον.

Η περιφέρεια Πελοποννήσου όπως υπογραμμίζεται είναι η μοναδική περιφέρεια που διαθέτει περιφερειακό σχεδιασμό για τα απόβλητα, σύμφωνο με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Μάλιστα, έχει υπογραφεί σύμβαση σύμπραξης 27 ετών μεταξύ της περιφέρειας Πελοποννήσου και ιδιωτική εταιρείας (σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού φορέα κατά το νόμο 3389/2005) για την υλοποίηση του επίμαχου σχεδιασμού ύψους 160 εκατ. ευρώ.

Η περιφέρεια Πελοποννήσου υποστηρίζει ότι το εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, κ.λπ. παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις«ως προς την υπαγωγή του σε διαδικασία στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης», ενώ έχει και σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Εξάλλου, σημειώνεται ότι της έγκρισης του εθνικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων δεν έχει προηγηθεί στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση, όπως προβλέπει η νομοθεσία, με συνέπεια την τυπική και ουσιαστική ακυρότητά του.

Ακόμη, το εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων είναι αντίθετο στις περιβαλλοντικές διατάξεις της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο άρθρο 24 του Συντάγματος που θεμελιώνει στην αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης και προστατεύει το περιβάλλον και τη συνταγματική αρχή του κράτους δικαίου (άρθρο 25).

Τέλος, το εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων μη νόμιμα παραλείπει να προσδιορίσει την δαπάνη που προκαλεί σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, καταλήγει η περιφέρεια Πελοποννήσου και οι άλλοι προσφεύγοντες στο ΣτΕ.

Τατούλης: Η κυβέρνηση ασκεί πολιτισμό σοβιετικού τύπου


«Σε μια κρίσιμη περίοδο διαπραγματεύσεων που οδηγούν σε περαιτέρω φτωχοποίηση της Ελληνικής κοινωνίας και εξαθλίωση των συνταξιούχων, η κυβέρνηση επιλέγει να φορτώσει το δημόσιο χρέος με επιπλέον 326 εκατ. ευρώ, συν μερικά ακόμη εκατομμύρια ληξιπρόθεσμων οφειλών, για να «σώσει» το Μέγαρο Μουσικής», υπογραμμίζει σε γραπτή δήλωσή του ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης.

Ο περιφερειάρχης αφού επισημαίνει πως η κυβέρνηση δεν βρίσκει ισοδύναμα για το ασφαλιστικό και σχεδιάζει νέα φοροεπιδρομή, «βρίσκει πόρους για το πολιτισμό της ″ελίτ» όπως κατήγγειλε στο παρελθόν, την συντήρηση του Μεγάρου Μουσικής, ενώ η πόλη της Αθήνας παρουσιάζει εικόνα παρακμής, τα μουσεία μας κλείνουν αίθουσες και ο σύγχρονος πολιτισμός τρώει τις σάρκες του».

Ο Πέτρος Τατούλης κάνει λόγο για «πολιτισμό σοβιετικού τύπου» και υπογραμμίζει πως, «η κυβέρνηση επιχειρεί να ποδηγετήσει την καλλιτεχνική και πολιτιστική δημιουργία με κίνδυνο να ″στρατευθεί» στην επίτευξη αλλότριων προς την τέχνη πολιτικών σκοπιμοτήτων με τακτικές που ανήκουν σε άλλες εποχές»

Το πλήρες πρόγραμμα του 4ου Καλαματιανού καρναβαλιού


Χορό, τραγούδι, παιχνίδια, παρελάσεις, αλλά και κατάρριψη του ρεκόρ Γκίνες στο χορό «μπατσάτα», περιλαμβάνει το 4ο Καλαματιανό καρναβάλι, το οποίο ξεκινά την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 13 Μαρτίου 2016.
Το πρόγραμμα του καρναβαλιού ανακοινώθηκε τη Δευτέρα σε συνέντευξη Τύπου, από την κοινωφελή επιχείρηση «Φάρις» του δήμου Καλαμάτας και την καρναβαλική επιτροπή.
Ήδη, έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους 33 πληρώματα, ενώ, όπως ανακοινώθηκε, παρατείνεται έως την προσεχή Κυριακή 21 Φεβρουαρίου η υποβολή των δηλώσεων, μέσω της ιστοσελίδας του δήμου Καλαμάτας.
Το αναλυτικό πρόγραμμα του καρναβαλιού έχει ως εξής:
Την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου, στην πλατεία Όθωνος, στο ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας, θα πραγματοποιηθεί η τελετή έναρξης του καλαματιανού καρναβαλιού με την παράδοση των λαβάρων στα πληρώματα. Ο δήμαρχος της πόλης, Παναγιώτης Νίκας, θα κάνει την κήρυξη, ενώ θ’ ακολουθήσει χορός, τραγούδι, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις

Την Παρασκευή 4 Μαρτίου, στο club «Please don’t tell» διοργανώνεται το party του καλαματιανού καρναβαλιού.

Το Σάββατο 5 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί η νυχτερινή παρέλαση των πληρωμάτων από το δημοτικό πάρκο σιδηροδρόμων μέχρι την κεντρική πλατεία της Καλαμάτας (Βασιλέως Γεωργίου).

Το Σάββατο 12 Μαρτίου, το απόγευμα, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας, θα γίνει η προσπάθεια να καταρριφθεί το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες στο χορό «μπατσάτα», με τη συμμετοχή εκατοντάδων χορευτών απ’ ολόκληρη την Ελλάδα.

Την Κυριακή 13 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη παρέλαση από την πλατεία 23ης Μαρτίου μέχρι την κεντρική πλατεία. Θα ακολουθήσει η απονομή των βραβείων και συναυλία με το συγκρότημα των Otherview.

Στο ενδιάμεσο των ημερών της αποκριάς, θα πραγματοποιηθούν τα παιχνίδια του μυστικού της πριγκίπισσας Ιζαμπώ.

Συλλήψεις φυγόποινων σε Σπάρτη και Ναύπλιο

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ και της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. αντίστοιχα, δύο φυγόποινοι, ένας στη Σπάρτη κι ένας στο Ναύπλιο καταδικασθέντες για ναρκωτικά και κλοπή ο πρώτος και για ρευματοκλοπή ο δεύτερος.
Ειδικότερα, συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας στη Σπάρτη, από άνδρες της ΟΠΚΕ Λακωνίας, ένας 34χρονος Έλληνας, γιατί σε βάρος του εκκρεμούσαν μία απόφαση του τριμελούς εφετείου Ναυπλίου για κλοπή και μία απόφαση του τριμελούς πλημμελειοδικείου Σπάρτης, για υπόθεση ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.
Στην δεύτερη περίπτωση, συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας στο Ναύπλιο ένας 48χρονος Έλληνας, γιατί σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του μονομελούς πλημμελειοδικείου Λάρισας για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.
Προανάκριση διενεργεί το τμήμα ασφαλείας Σπάρτης για την πρώτη περίπτωση και για τη δεύτερη σύλληψη, το τμήμα ασφαλείας Ναυπλίου.

Βέλη δημάρχων κατά Ξανθού για τη χρηματοδότηση δομών υγείας

Εναντίον του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξάνθου καταφέρονται δήμαρχοι και Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), σχετικά με τη νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει χρηματοδότηση των δομών υγείας από τους δήμους.Το υπουργείο Υγείας απαντά ότι η επίμαχη τροπολογία «σε καμία περίπτωση δεν υποχρεώνει αλλά διευκολύνει τους δήμους που επιθυμούν να επιχορηγήσουν τις δημόσιες δομές υγείας».

Ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, σε δηλώσεις του σε τηλεοπτική εκπομπή είχε αναφέρει ότι προωθείται νομοθετική ρύθμιση η οποία προβλέπει τη δυνατότητα να μπορούν να χρηματοδοτούν οι Δήμοι από τους προϋπολογισμούς τους τις δημόσιες δομές υγείας.
Η αντίδραση του ΙΣΑ ήταν άμεση υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια προοπτική θα σημάνει την επιβάρυνση των προϋπολογισμών των δήμων. Παράλληλα, οι γιατροί ζητούν να δοθούν στη δημοσιότητα ονόματα δημάρχων που τάσσονται υπέρ αυτής της λύσης και καλούν τον κ. Ξανθό να απαντήσει σε μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με τις ελλείψεις προσωπικού στις δημόσιες δομές υγείας.Με τη σειρά του το υπουργείο Υγείας, σε σημερινή ανακοίνωση διευκρινίζει ότι «η συγκεκριμένη τροπολογία στο Νομοσχέδιο ‘Επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις’ είναι του υπουργείου Εσωτερικών (σε συνεννόηση με το υπουργείο Υγείας) η οποία έρχεται να καλύψει το αίτημα πολλών φορέων της αυτοδιοίκησης να τους παρέχεται η δυνατότητα επιχορήγησης των δημόσιων δομών υγείας για την κάλυψη άμεσων αναγκών τους. Η εν λόγω τροπολογία, λοιπόν, σε καμία περίπτωση δεν υποχρεώνει αλλά διευκολύνει τους δήμους που επιθυμούν να επιχορηγήσουν τις δημόσιες δομές υγείας οι οποίες βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων τους».

Από τη μεριά της, η Κ.Ε.Δ.Ε. θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα στον κ. Ξάνθο και ζητεί να απαντήσει στα εξής:

1. Ποιοι Δήμαρχοι είναι αυτοί που ισχυρίζεται ότι του ζήτησαν να τους δοθεί η δυνατότητα να μπορούν να χρηματοδοτούν από τους προϋπολογισμούς τους δημόσιες δομές υγείας; Θέλουμε ονόματα κι όχι αοριστίες.

2. Ως Κ.Ε.Δ.Ε. γνωρίζουμε καλά ότι οι Δήμοι που βρίσκονται σε δυσπρόσιτες κι απομακρυσμένες περιοχές δεν έχουν ούτε τα έσοδα αλλά ούτε και το προσωπικό ούτε για να καλύψουν τις βασικές τους λειτουργίες. Τα τελευταία μάλιστα έξι χρόνια η κρατική χρηματοδότηση προς την Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού έχει μειωθεί πάνω από 60%. Με δεδομένη αυτή την κατάσταση, πιστεύει ο κ. Υπουργός ότι υπάρχει Δήμος που μπορεί να καλύψει από τον προϋπολογισμό του τη λειτουργία δημόσιων δομών υγείας; Ψάχνει ο κ. Υπουργός Δημάρχους θύματα για να μοιραστεί μαζί τους τις ευθύνες που δημιουργεί η αδιέξοδη πολιτική υγείας που εφαρμόζει;

3. Να μας απαντήσει με επίσημα στοιχεία ο κ. Υπουργός πόσα είναι τα κενά σήμερα σε ιατρικό προσωπικό στις μονάδες υγείας των νησιωτικών και δυσπρόσιτων Δήμων, καθώς και τι προβλέπει ο σχεδιασμός του Υπουργείου για την κάλυψη των κενών αυτών. Μήπως ο κ. Ξανθός σκοπεύει να καλύψει τα κενά αυτά με τον ίδιο τρόπο που λέει ότι θα καλύψει σήμερα τις ελλείψεις προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία , των οποίων οι συμβάσεις έληξαν από τον προηγούμενο Απρίλιο κι ακόμη δεν έχει τοποθετηθεί το νέο προσωπικό; Θα απολογηθεί ποτέ ο κ. Ξανθός για τις ζωές που χάθηκαν στο διάστημα αυτό εξαιτίας του γεγονότος ότι έχουν κλείσει πάνω από 100 κρεβάτια σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας; Πόσες ζωές θα χαθούν ακόμη μέχρι να αποφασίσει ο κ. Ξανθός να ασκήσει επιτέλους τα καθήκοντά του ως Υπουργός Υγείας;

4. Τι φοβήθηκε ο κ. Υπουργός και δεν προχώρησε σε διάλογο και δημόσια διαβούλευση με την Κ.Ε.Δ.Ε., πριν καταθέσει τη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση, αφού μάλιστα όπως ισχυρίζεται είχε στα χέρια του αιτήματα Δήμων που του ζητούσαν να χρηματοδοτήσουν από τους προϋπολογισμούς τους τη λειτουργία δομών υγείας;

Είναι φανερό ότι μέσα από τη ρύθμιση αυτή, η Κυβέρνηση επιχειρεί να μεταφέρει στους Δήμους και στις Διοικητικές Περιφέρειες μέρος του κόστους λειτουργίας των δομών δημόσιας υγείας.

Η Κ.Ε.Δ.Ε. δεν πρόκειται να συναινέσει σε αυτό το νομοθετικό τερατούργημα σε βάρος των Δήμων και της υγείας των πολιτών της χώρας. Γι αυτό ζητάμε την άμεση απόσυρση της νομοθετικής ρύθμισης. Χωρίς καμία καθυστέρησ

Αυξημένα κρούσματα παράνομης κοπής ελαιοδένδρων στην ΚαλαμάταΤο Δασαρχείο Καλαμάτας βρίσκεται αντιμέτωπο με αυξημένα κρούσματα παράνομης κοπής ελαιόδενδρων από αγνώστους. Οι περιπτώσεις υλοτομίας ελαιοδένδρων εστιάζονται στις περιοχές από Ασπρόχωμα έως Άρη και Πλατύ .
Όπως σημείωσε ο δασάρχης Καλαμάτας Σπύρος Κατσίποδας, ενώ μειώθηκαν τα κρούσματα λαθροϋλοτομίας σε δασικές εκτάσεις, «έχουμε προβλήματα με κλοπή ξύλων από ελιές. Έχουμε καταγγελίες και για ξύλα, αλλά και ότι κόβουν ολόκληρα ελαιόδενδρα, είτε από τη ρίζα, είτε από τα σταυρώματα».Ο δασάρχης σημείωσε ότι γίνονται έλεγχοι και στους παραβάτες τα πρόστιμα που επιβάλλονται είναι μεγάλα

Κουνιόταν όλη νύχτα η Ηλεία: Κατολισθήσεις σε Αρκαδία


Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν οι έλεγχοι των κτηρίων στα Κρέστενα και στην ευρύτερη περιοχή μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που ταρακούνησε το βράδυ της Δευτέρας τη δυτική Πελοπόννησο. Μέχρι τα ξημερώματα οι σεισμογράφοι του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου είχαν καταγράψει 15 σεισμούς έως 2,5R.


Κλειστά τα σχολεία σε Ανδρίτσαινα-Κρέστενα-Ζαχάρω
Για προληπτικούς λόγους τα σχολεία του Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων και της Τοπικής Κοινότητας Φιγαλείας θα παραμείνουν κλειστά. Ζημιές μικρής έκτασης σε σπίτια στην ευρύτερη περιοχή των Κρεστένων αναφέρονται μέχρι στιγμής από μηχανικούς.
Την ώρα που σημειώθηκε η σεισμική δόνηση των 5,2 Ρίχτερ, μερικά χιλιόμετρα ανατολικά στον Νομό Αρκαδίας στην πόλη της Τρίπολης, συνεδρίαζε το Δημοτικό Συμβούλιο. Ολόκληρη η αίθουσα ταρακουνήθηκε και τα μέλη του συμβουλίου σάστισαν, με αποτέλεσμα να διακοπεί για λίγα λεπτά η συνεδρίαση.


Η στιγμή του ισχυρού σεισμού καταγράφηκε από κάμερα την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη αγώνας μπάσκετ ανάμεσα σε ΑΟ Ολυμπιονίκης-Αίαντας ΑΣΑΑ της Α1 της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αχαΐας - Ηλείας στο Κλειστό της Αρχαίας Ολυμπίας. Ακούγονται κραυγές πανικού, ενώ οι παίκτες επιχειρούν να καθησυχάσουν τους θεατές.


Κατολισθήσεις καταγράφονται στα σύνορα Ηλείας - Αρκαδίας


Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατολισθήσεις έχουν σημειωθεί στα σύνορα Ηλείας - Αρκαδίας και πιο συγκεκριμένα στην Εθνική Οδό Πύργου - Τριπόλεως, στο ύψος της γέφυρας του Ερυμάνθου.

Ρηγματώσεις και καταρρεύσεις τοίχων αναφέρονται στη Φρίξα, χωρίς να υπάρχουν τραυματίες. Στην ευρύτερη περιοχή του επίκεντρου του σεισμού έχουν μεταβεί και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από τον Πύργο και την Ολυμπία. Ζημιές καταγράφονται και στη Φιγαλεία.


Κρέστενα: Σοβαρές ζημιές σε κατοικία τετραμελούς οικογένειας

Σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν από τον σεισμό των 5,2R στην Κρέστενα. Μια τετραμελής οικογένεια αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι της και να διανυκτερεύσει σε άλλο κατάλυμα, καθώς το οίκημα είχε υποστεί σοβαρές καταστροφές

Επανέρχονται οι πλειστηριασμοί για χρέη προς το ΔημόσιοΜε δύο πλειστηριασμούς ακινήτων ξεπαγώνει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων την πολιτική των πλειστηριασμών για χρέη προς το Δημόσιο.
Υστερα από μακρά περίοδο αποχής από πλειστηριασμούς λόγω των capital controls, η ΓΓΔΕ βγάζει στο σφυρί ένα αγροτεμάχιο και ένα διαμέρισμα με στόχο ελάχιστα έσοδα, της τάξεως των 66.000 ευρώ.

Σύμφωνα με Τα Νέα, όπως προκύπτει από τις αναγγελίες πλειστηριασμών οι οποίες δημοσιεύονται στις 16 Μαρτίου βγαίνει σε πλειστηριασμό αγροτεμάχιο 1.632 τ.μ. στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής με τιμή πρώτης προσφοράς 10.400 ευρώ και ακολουθεί στις 13 Απριλίου στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης διαμέρισμα 66 τ.μ. στη Θεσσαλονίκη με τιμή πρώτης προσφοράς 56.000 ευρώ.

Και τα δύο ακίνητα βγαίνουν σε πλειστηριασμό από τη ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, κάτι το οποίο σημαίνει πως αποτελούν περιουσιακά στοιχεία επιχειρήσεων με ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Οι πλειστηριασμοί ακινήτων εξαιτίας ληξιπρόθεσμων οφειλών αποδίδουν από ελάχιστα έως τίποτα στα έσοδα του Δημοσίου, καθώς συνήθως κηρύσσονται άγονοι. Ασκούν όμως πίεση στους φορολογουμένους προκειμένου να ρυθμίσουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους.

Πέρυσι το υπουργείο Οικονομικών βρέθηκε αντιμέτωπο με νέα ληξιπρόθεσμα χρέη 13,480 δισ. ευρώ, εκ των οποίων με διάφορα μέσα, από ρυθμίσεις έως κατασχέσεις, εισπράχθηκαν τελικά 2,2 δισ.

Πάτρα: Πουλούσαν τη λεία τους σε ενεχυροδανειστήριο


Κοσμήματα που η αξία τους ξεπερνά τα 10.000 ευρώ, τα οποία είχαν αρπάξει από τα έξι σπίτια που είχαν διαρρήξει στην Κάτω Αχαΐα από τον περασμένο Αύγουστο, πωλούσαν σε ένα ενεχυροδανειστήριο στην Πάτρα ένας 20χρονος Έλληνας και ένας ανήλικος συνεργός του μόλις 15 χρόνων!


Οι κλοπές γίνονταν συνήθως πρωινές και απογευματινές ώρες, όταν οι ένοικοι απουσίαζαν από τα διαμερίσματα και το «δίδυμο» παραβίαζε πόρτες ή παράθυρα. Οι δράστες κρατούσαν τα μετρητά και πουλούσαν «κοψοχρονιά» τα τιμαλφή στον 42χρονο ιδιοκτήτη του ενεχυροδανειστηρίου, που εντοπίστηκε από τους άνδρες του αστυνομικού τμήματος Κάτω Αχαΐας.

Σε βάρος του 20χρονου και του ανήλικου σχηματίστηκε δικογραφία που υποβλήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πατρών με κατηγορία για διακεκριμένες κλοπές σε βαθμό κακουργήματος, ενώ ο ενεχυροδανειστής κατηγορείται για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Κανείς τους δεν συνελήφθη, όμως, ελλείψει αυτοφώρου

«SOS» εκπέμπει η δικαιοσύνη

«SOS» εκπέμπει η δικαιοσύνη καθώς λόγω της υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης συνθέτει, όπως και οι ίδιοι οι λειτουργοί της παραδέχονται, μια εικόνα ανεπάρκειας. Η έλλειψη δικαστικών υπαλλήλων , η κακή κατάσταση των δικαστικών κτιρίων αλλά και οι ανύπαρκτες, σε πολλές περιπτώσεις, υποστηρικτικές δομές, είναι η καθημερινότητα με την οποία έρχονται αντιμέτωποι όλοι οι εμπλεκόμενοι . Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους αφού στον προϋπολογισμό του υπουργείου Δικαιοσύνης για το 2016 προβλέπονται 578 εκατ. ευρώ έναντι 581 εκατ. ευρώ του περασμένου χρόνου. Τα κενά σε οργανικές θέσεις πολλά και είναι χαρακτηριστικό πως μόνο η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων ζητεί την πρόσληψη 206 ειρηνοδικών προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα «βουνά» των αιτήσεων πολιτών που επιθυμούν να ενταχθούν στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Και μπορεί να έχουν προκηρυχθεί 690 θέσεις δικαστικών υπαλλήλων ωστόσο μόνο οι 26 από αυτούς θα αναλάβουν καθήκοντα στα διοικητικά δικαστήρια τα οποία καταγράφουν 390 κενά! Πρόκειται για τη διοικητική δικαιοσύνη η οποία καλείται να αντιμετωπίσει την πληθώρα νέων διαφορών που προκάλεσε και συνεχίζει να προκαλεί η μνημονιακή νομοθεσία .

Σύμφωνα με έκθεση της ΕΕ για το 2015 η Ελλάδα βρίσκεται στην 1η θέση του πίνακα εκκρεμών διοικητικών υποθέσεων, σε σύνολο 20 κρατών-μελών. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η πρόεδρος της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών Ειρήνη Γιανναδάκη, εκκρεμούν στα διοικητικά πρωτοδικεία 269.935 υποθέσεις από τις οποίες 51.138 έχουν προσδιοριστεί να δικαστούν τους επόμενους μήνες, για 197.691 δεν έχει προσδιοριστεί δικάσιμος, ενώ για 21.106 αναμένεται η έκδοση απόφασης Στα εφετεία η συνολική εκκρεμότητα ανέρχεται σε 39.952 από τις οποίες 18551 έχουν ήδη προσδιοριστεί να δικαστούν,15.517 δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμη ενώ εκκρεμούν στα χέρια των δικαστών 5.884 υποθέσεις. Και τα πράγματα θα χειροτερέψουν καθώς όπως ανέφερε η κ. Γιανναδάκη «η οποιαδήποτε ασφαλιστική , φορολογική ή άλλη μεταρρύθμιση προδιαγράφει και νέες διαφορές που θα προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες .

Αν πχ. γίνει νόμος του κράτους το προσχέδιο νόμου για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, και μόνο ο νέος τρόπος υπολογισμού της σύνταξης για τον οποίον και μόνο να σημειωθεί ότι προβλέπεται η έκδοση 65 περίπου υπουργικών αποφάσεων θα κατακλύσει τα δικαστήρια με νέες διαφορές»

Την κατάσταση επιδεινώνει και ο απαρχαιωμένος εξοπλισμός με την Ελλάδα να καταλαμβάνει στην ετήσια έκθεση αποτελεσμάτων για την κατάσταση της δικαιοσύνης στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (JusticeScoreboard) την προτελευταία θέση στην εφαρμογή τεχνολογίας πληροφοριών στη δικαιοσύνη .

«Ανασφάλεια δικαίου»

Οι άνθρωποι της δικαιοσύνης κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου κάνοντας λόγο για «πολύπλοκο μνημονιακό νομοθετικό πληθωρισμό με αλληλοεπικαλυπτόμενους κανόνες και αποσπασματική προσέγγιση για τα ρυθμιζόμενα θέματα ,χωρίς στοιχειώδη κωδικοποίηση, και συνεχείς αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου, που δημιουργούν ένα απολύτως δαιδαλώδες θεσμικό οικοδόμημα χωρίς εσωτερική συνοχή». Όπως ανέφερε η κ. Γιανναδάκη μιλώντας στην τακτική γενική συνέλευση της Ένωσης «η τακτική αυτή είναι αυτονόητο ότι δημιουργεί ανασφάλεια δικαίου και δυναμιτίζει την αρχή της νομιμότητας».

Δεν είναι τυχαίο, όπως επισημαίνουν οι δικαστικοί λειτουργοί, ότι τις περισσότερες φορές δεν εφαρμόζονται οι δικαστικές αποφάσεις ή καταργούνται επί της ουσίας με νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, «τακτική που ακυρώνει τον θεσμικό ρόλο της Δικαιοσύνης».

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην έκθεση του 2015 της (GRECO) ομάδας κρατών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης επισημαίνεται ως παράγοντας της διαφθοράς στη χώρα μας η πολυνομία, η πολυπλοκότητα της νομοθεσίας και η ανεπαρκής διαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας.

Πάντως, παρά τις δυσκολίες η δικαιοσύνη , σύμφωνα με τις μετρήσεις, εξακολουθεί να απολαμβάνει της εμπιστοσύνης των πολιτών οι οποίοι ψάχνουν το δίκιο τους αν και παρατηρείται πως «είναι ακριβό προϊόν».

Τρίπολη: Δύο συλλήψεις για κλοπή μετάλλων


Συνελήφθησαν στην Πιάνα Φαλάνθου Αρκαδίας δύο άτομα, επειδή νωρίτερα από διπλανό χωριό είχαν κλέψει διάφορα μεταλλικά αντικείμενα.
Συγκεκριμένα, αστυνομικοί της ασφάλειας Τρίπολης και της Ομάδας ΔΙΑΣ συνέλαβαν έναν 30χρονο κι έναν 39χρονο στην Πιάνα Αρκαδίας, γιατί όπως προέκυψε λίγο νωρίτερα, στη Συλίμνα του Δήμου Τρίπολης, έκλεψαν από το σπίτι ενός κατοίκου της περιοχής διάφορα μεταλλικά αντικείμενα, καθώς και από ένα φορτηγό αυτοκίνητο δύο μπαταρίες.
Κατά τη σύλληψη, όλα τα αφαιρεθέντα αντικείμενα βρέθηκαν και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους, ενώ κατασχέθηκε και ένα αυτοκίνητο, ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.
Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Τρίπολης

Ο Καλαματιανός ηθικός χάκερ σχολιάζει την πρώτη επίθεση στην προσπάθεια πλαστογράφησης
Πολλά κρούσματα πλαστογράφησης έχουν σημειωθεί τον τελευταίο καιρό και στην Ελλάδα, για το πρώτο κρούσμα ο δικός μας Βασίλης Γεωργόπουλος γνωστός και ηθικός χάκερ γράφει τα εξής:
Για την πρώτη επίθεση IDENTITY THEFT
(ΚΛΟΠΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ)Ο ορισμός της κλοπής ταυτότητας, (identity theft), αναφέρεται στην ποινική πράξη κατά την οποία ο θύτης αποσπά τα προσωπικά δεδομένα του θύματος, όπως αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ κ.ά. και τα χρησιμοποιεί για πλαστογράφηση και πλαστοπροσωπία.
Η χρήση της πλαστοπροσωπίας στην εποχή των πληροφοριών μπορεί να χρησιμοποηθεί με πολλούς και ποικίλους τρόπους αναλόγως με τον στόχο και τα μέσα του θύτη.
Πολυποίκιλοι είναι και οι τρόποι απόκτησης αυτών των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, η απόκτηση των οποίων μπορεί να γίνει τόσο με σύγχρονους τρόπους όπως προσωπική επίθεση τύπου χάκινγκ στην ηλεκτρονική αλληλογραφία του θύματος  ή στον προσωπικό αποθηκευτικό χώρο στο cloud κ.ά., όσο και με κλασικές επιθέσεις στο φυσικό περιβάλλον του θύματος όπως κλοπή του πορτοφολιού.
Προσωπικά στοιχεία και δεδομένα μπορούν να υποκλαπούν επίσης μέσω επιθέσεων σε βάσεις δεδομένων όπου οι χρήστες έχουν παρέχει οικειοθελώς τα προσωπικά τους στοιχεία, είτε μέσω επίθεσης τύπου phishing (ψαρέματος), είτε με επίθεση στο φυσικό περιβάλλον του θύματος όπως ο οικείος χώρος του ή ο χώρος εργασίας του. Τ
έλος, ένας ακόμη γνωστός τρόπος ανάκτησης εγγράφων που περιέχουν πληροφορίες είναι από μη κατεστραμένα έγγραφα σε κάδους (dumpster diving). 
Η προστασία των προσωπικών αυτών δεδομένων είναι πολύ σημαντική καθότι μπορούν να δημιουργήσουν στο θύμα σοβαρά οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα καθώς, μετά την απόκτηση των δεδομένων αυτών ο θύτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τα  υπεξαιρεθέντα στοιχεία αυτά για προσωπικό του όφελος, χρησιμοποιόντας υπηρεσίες για απόκρυψη της προσωπικής του ταυτότητας ή οικονομικό όφελος, όπως επίσης και για προσωπική ηθική ή άλλη επίθεση προς το θύμα.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα κατά την McAfee είναι η δημιουργία νέου λογαριασμού (οποιουδήποτε είδους, τραπεζικό, ηλεκτρονικό ή εφάμιλλου), η υποκλοπή ήδη υπάρχοντος λογαριασμού (Account Takeover Fraud), πλαστοπροσωπία κατά την σύλληψη (Criminal Identity Theft), χρήση των στοιχείων για περίθαλψη ιατροφαρμακευτική (κυρίως στην Αμερική) (Medical Identity Theft), επαγγελματική υποκλοπή στοιχείων (έκδοση πλαστών τιμολογίων κτλ) και τέλος κλωνοποίηση ταυτότητας, όπου ο θύτης για λόγους κοινωνικούς υγείας ή ψυχολογικούς κάνει μια πλήρη κλωνοποίηση ταυτότητας σε όλους τους δυνατούς τομείς.
Στην αναφορά της McAfee τα δεδομένα αναφέρονται κυρίως για στην Αμερική, αλλά και στις ευρωπαϊκές στις οποίες ακολουθείτε η κεντρική ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Στα Ελληνικά πλαίσια μπορεί να ισχύσει το ίδιο μερικώς ή ολικώς

Συνελήφθη 22χρονη τσιγγάνα για συμμετοχή της σε ληστεία στην Καλαμάτα
Μία 22χρονη τσιγγάνα από το Άργος, που πέρυσι το Φεβρουάριο συμμετείχε σε ληστεία μαζί με άλλους ομοφύλους της από την Κρήτη σε βάρος άντρα στο Ασπρόχωμα, συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας, στα πλαίσια εκτεταμένων αστυνομικών επιχειρήσεων που έγιναν και στους 5 νομούς της περιφέρειας. Σε βάρος της 22χρονης εκκρεμούσε ένταλμα της Ανακρίτριας Καλαμάτας.
Οι αστυνομικές επιχειρήσεις, πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή και συνολικά έγιναν έλεγχοι σε 574 άτομα, εκ των οποίων 427 ήταν ημεδαποί και 147 ήταν αλλοδαποί, καθώς και σε 435 οχήματα.
Επιπλέον, προσήχθησαν 178 άτομα, από τα οποία 117 ήταν ημεδαποί και 61 ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν συνολικά 16 άτομα.
Στη Μεσσηνία, εκτός από την 22χρονη τσιγγάνα, συνελήφθησαν άλλα 4 άτομα και ειδικότερα:
- Ένας ημεδαπός, για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.
- Ένας αλλοδαπός, για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
- Ένας ημεδαπός, για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού.
- Ένας αλλοδαπός, ο οποίος διέμενε παράνομα στη χώρα και σε βάρος του θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής του.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, βεβαιώθηκαν συνολικά 144 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και 2 παραβάσεις του Υγειονομικού Κανονισμού.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους αρμόδιους κατά τόπο Εισαγγελείς. Η 22χρονη οδηγήθηκε στην Ανακρίτρια Καλαμάτας και μετά την απολογία της αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Σε άλλη γραμμή… για τις άδειες των καναλιών ο Δήμος Καλαμάτας
Εμμέσως ο δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας, τάχθηκε κατά της κυβερνητικής τροπολογίας που πέρασε προχθές από τη Βουλή για τις άδειες των τηλεοπτικών σταθμών.
Ο δήμαρχος υπαινίχθηκε ότι η ίδια η αγορά θα πρέπει να ρυθμίζει τον αριθμό των αδειών και τόνισε ότι στην Ευρώπη το τηλεοπτικό πεδίο είναι ελεύθερο και το ίδιο πρέπει «να εξακολουθήσει να είναι» και στην Ελλάδα.
Κατά την προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου υπερψηφίστηκε και ψήφισμα που πρότεινε ο επικεφαλής της «Αλλαγής», Θόδωρος Μπρεδήμας, κατά της μείωσης του αριθμού των τηλεοπτικών σταθμών πανελλήνιας και περιφερειακής εμβέλειας.
Ο δήμαρχος Π. Νίκας, με αφορμή το ψήφισμα που πρότεινε ο Θόδωρος Μπρεδήμας, τόνισε ότι το τηλεοπτικό πεδίο πρέπει να είναι ελεύθερο, σημειώνοντας μάλιστα ότι μέσα από αυτή την ελευθερία εξαρτάται και η διάχυση του έργου που επιτελεί και η τοπική αυτοδιοίκηση.
Ανέφερε, επίσης, ότι το έργο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης πρέπει να υποστηρίζεται από την Πολιτεία, τονίζοντας όμως ότι η ενημέρωση δεν πρέπει να είναι μονομερής και κατευθυνόμενη.
Στο ψήφισμα του Θόδωρου Μπρεδήμα τονίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «ζητάμε την τήρηση των συνταγματικά κατοχυρωμένων νομίμων προϋποθέσεων λειτουργίας των τηλεοπτικών σταθμών, που είναι απόλυτα σύμφωνη με τους υφιστάμενους νόμους, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των πανελλήνιων και περιφερειακών καναλιών, που είναι πρώτιστα και κύρια θέμα Δημοκρατίας»

H KALAMATA:21 συνεργάστηκε με τον φωτογράφο Τάσσο ΒρεττόΓια την απεικόνιση της Καλαμάτας μέσα από το φωτογραφικό φακό


Το Γραφείο Υποψηφιότητας KALAMATA:21 συνεργάστηκε με το διακεκριμένο φωτογράφο Τάσσο Βρεττό για την απεικόνιση της Καλαμάτας μέσα από το φωτογραφικό φακό. Οι φωτογραφίες πλαισιώνουν το φάκελο υποψηφιότητας της Καλαμάτας, ενώ προγραμματίζεται έκθεση στην οποία θα εκτίθενται όλες οι φωτογραφίες.
Έχουν ήδη δοθεί στη δημοσιότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του KALAMATA:21 μερικές από τις φωτογραφίες που περιλαμβάνονται και στο φάκελο υποψηφιότητας, ενώ πρόκειται να δημοσιευθούν άλλες τρεις. Μέχρι την προγραμματιζόμενη έκθεση φωτογραφίας, δε θα αποκαλυφθούν άλλες φωτογραφίες.
Ο φωτογράφος Τάσσος Βρεττός δήλωσε σχετικά με τη συνεργασία: «Εύχομαι το 2021 η Καλαμάτα να είναι Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Όλη αυτή η υπέροχη προσπάθεια είμαι σίγουρος ότι θα επιβραβευθεί, ανταμείβοντας την προσπάθεια των συμμετεχόντων στη διαδικασία ανάληψης του τίτλου. Σας ευχαριστώ για τη δημιουργική συνεργασία».-

Κλείνουν και πάλι τους δρόμους στην Πελοπόννησο οι αγρότες


Το απόγευμα σήμερα θα κλείσουν και πάλι τους δρόμους οι αγρότες στην εθνική οδό Τρίπολης - Κορίνθου, αλλά και την παλαιά εθνική οδό στον ισθμό, αφού η νέα εθνική οδός είναι κλειστή τρεις εβδομάδες.
Σύμφωνα με δηλώσεις του Χρήστου Τσάμη από τα ανεξάρτητα μπλόκα της Πελοποννήσου, οι αγρότες θα κλείσουν τον αυτοκινητόδρομο Τρίπολης - Κορίνθου στο ύψος των διοδίων της Νεστάνης, από τις 5.00 το απόγευμα έως τις 11.00 το βράδυ και η κυκλοφορία θα διεξάγεται από την παλαιά εθνική οδό Τρίπολης - 'Αργους μέσω Αχλαδόκαμπου.
Επίσης οι αγρότες θα κλείσουν στις 6.00 το απόγευμα και την παλαιά εθνική οδό Κορίνθου - Αθήνας και η κυκλοφορία θα γίνεται με παράκαμψη μέσα από το χωριό Καλαμάκι.
Εν τω μεταξύ τεράστια ταλαιπωρία και ουρές προκλήθηκαν χθες αργά στον Ισθμό, αφού οι αγρότες μπλόκαραν τα φορτηγά που μετέφεραν αγροτικά προϊόντα στην Αττική .
Όλα τα μπλόκα της Πελοποννήσου παραμένουν ενεργά και σήμερα αργά το απόγευμα, όπως ανέφερε  ο Χρήστος Αναγνωστάκος από το μπλόκο του Ευρώτα, εκπρόσωποι των ανεξάρτητων Μπλόκων Πελοποννήσου θα συναντηθούν στην Κόρινθο, για να συζητήσουν και να καθορίσουν το πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους για τη νέα εβδομάδα. Επιπλέον θα συζητήσουν και το πλαίσιο ενδεχόμενης συνάντησης εντός της εβδομάδας με την κυβέρνηση.

Προσλήψεις Ειρηνοδικών ζητεί η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων
Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ) με υπόμνημά της προς τον υπουργό Δικαιοσύνης Νικ. Παρασκευόπουλο ζητεί την κάλυψη, 12 κενών οργανικών θέσεων Ειρηνοδικών.
Η ΕΔΕ στο υπόμνημά της αναφέρει ότι πρόσφατα με διαγωνισμό καλύφθηκαν 194 κενά Ειρηνοδικών. Ωστόσο, λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας απεχώρησαν στις 30.6.2015 άλλοι 10 Ειρηνοδίκες, ένας Ειρηνοδίκης παραιτήθηκε και μία Ειρηνοδίκης απεβίωσε.
Ακόμα, αναφέρει η ΕΔΕ ότι στο τέλος του δικαστικού έτους (30.6.2016) θα αποχωρήσουν λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας άλλοι 19 Ειρηνοδίκες, ενώ ήδη 2 παραιτήθηκαν, χωρίς όμως να έχουν παρέλθει οι σχετικές προθεσμίες προς οριστικοποίηση των παραιτήσεών τους.
Παράλληλα, η Ένωση επισημαίνει την αναγκαιότητα της άμεσης ικανοποίησης του αιτήματος πρόσληψης των 12 επιπλέον Ειρηνοδικών γιατί, μεταξύ των άλλων, «μόνο με την κάλυψη όλων των οργανικών θέσεων θα καταστεί δυνατή τόσο η εφαρμογή των διατάξεων του Νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας»