ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 
ΤΗΣ 29ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία, σχετικά με την καταβολή αποζημιώσεων (αφορά μόνο κύρια κατοικία), από την θεομηνία της 29ης Σεπτεμβρίου 2018, πρέπει οι πληγέντες να καταθέσουν αίτηση, με τα παρακάτω δικαιολογητικά, μέχρι της 15 Νοεμβρίου 2018.

1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
2. Αντίγραφο Ε 1
3. ΙΒΑΝ λογαριασμού αιτούντος
4. Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται στην αίτηση)
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ( περιπτώσεις πολυτεκνίας)
6. Ηλεκτρονικό μισθωτήριο ή ηλεκτρονική δωρεάν παραχώρηση
( σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης από 01-01-2018)
7. Πιστοποίηση αναπηρίας (ΚΕΠΑ)
Η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση θα παραλαμβάνεται στο Δημαρχείο (πρωτόκολλο) στην οδό Καποδιστρίου 9-11, και θα κατατίθεται με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι 15 Νοεμβρίου 2018.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.