Από την Δ.Ε.Υ.Α. Άργους–Μυκηνών, ανακοινώνεται ότι τα αποτελέσματα των αναλύσεων του νερού της
Λέρνης, σε διενεργηθείσες Δοκιμές στην Παράμετρο της “ Θολότητας – T ” είναι Αποδεκτή στους
καταναλωτές, ως Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 98/83/ΕΚ.
Επισημαίνεται στους πολίτες των Τ.Κ. Άργους, Κόκλας, Άκοβας, Αεροδρομίου, Νέας Κίου, Τημενίου,
Ινάχου, Ήρας, Κουρτακίου, Πυργέλας, Λάλουκα, Δαλαμανάρας, Κεφαλαρίου, Ελληνικού,
Σκαφιδακίου, Μύλων , ότι οι τιμές των παραμέτρων, όπως αυτές καθορίζονται στο Παράρτημα–Ι (Μέρος
Α–Β–Γ) της ισχύουσας ΚΥΑΓ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/6/9/2017, ως προς την Ποιότητα Νερού Ανθρώπινης
Κατανάλωσης, είναι εντός των νομοθετημένων ορίων και ως εκ τούτου ,
Τ Ο Ν Ε Ρ Ο Ε Ι Ν Α Ι Κ Α Τ Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ι Α Π Ο Σ Η & Μ Α Γ Ε Ι Ρ Ε Μ Α
Επίσης παρακαλούμε τους κ.κ. Διευθυντές Παιδικών Σταθμών, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων
Γυμνασίων, Λυκείων να ενημερώσουν τους μαθητές τους σχετικά με την ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ του νερού προς ΠΟΣΗ.
Άργος 05 – 11 – 2018
Αρ.Πρωτ. 2282
Ταχ. Δ/νση : Δαναού 3 – 5
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ
Ταχ. Κώδ. : 212 00
Τηλ. : 27510 23938
Fax : 2751 0 61640
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης
Άργους – Μυκηνών
Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.