Ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Κωστούρος διόρισε στην θέση του Γενικού Γραμματέα τον πρώην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και δικηγόρο στο επάγγελμα Παναγιώτη Μπούκουρη. Στην απόφαση που δημοσιεύτηκε στη "Διαύγεια" τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου αναφέρονται τα εξής:
"Διορίζουμε τον Παναγιώτη Μπούκουρη του Ευαγγέλου ,στη θέση του (μετακλητού) Γενικού Γραμματέα του Δήμου Ναυπλιέων. Ο Γενικός Γραμματέας απολύεται με απόφαση του Δημάρχου, που δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επίσης παύει να ασκεί τα καθήκοντά του και απολύεται αυτοδικαίως όταν ο Δήμαρχος απωλέσει την ιδιότητα του για οποιονδήποτε λόγο.
Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την υπογραφή της, για όλες τις συνέπειες."
Στις τελευταίες εκλογές ο κ. Μπούκουρης, αν και συμμετείχε, δεν κατάφερε να επανεκλεγεί.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.