Επιτροπή από δημοτικούς συμβούλους, μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ναυπλίου θα γνωμοδοτεί για τις ρυθμίσεις οφειλών καταναλωτών και διακοπών νερού.
Απαρτίζεται από τους δημοτικούς συμβούλους Γιώργο Καχριμάνη, Χρήστο Ζέρβα και Χρήστο Καρέλη και η θητεία τους είναι για το έτος 2020.
Η Επιτροπή έχει υποστηρικτικό ρόλο και είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα. Την τελική απόφαση λαμβάνει το Δ.Σ. κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής – άρθρο 5 παρ. 3 του Ν. 1069/80).
Αναπληρωτές θα έχουν τους Κώστα Χελιώτη, Αθανάσιο Κοτίτσα (δημότης) και Κωνσταντίνα Αναστασίου – Σμυρναίου.

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.