ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
latest

ΑΡΓΟΣ: Συνεδριάζει το δημοτικό Συμβούλιο στις 24 Ιουνίου 2020


Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 24 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, η οποία θα πραγματοποιηθεί (διεξαχθεί), δια ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ – ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος
Α – «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»), σε συνδυασμό και
με την υπ’ αριθ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα παρακάτω θέματα:
1. Περί υποβολής πρότασης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου του
Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον άξονα 1 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019», Μέτρο 2: Παρεμβάσεις
στον αστικό χώρο, Δράση: 2.2. Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων
χώρων και χώρων πρασίνου, με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ” – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
2. Περί υποβολής πρότασης με τίτλο: «Αναβάθμιση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων
1ου Γυμνασίου Άργους», στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Πελοπόννησος»,
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2Β «Υποδομές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού»,
με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ/ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ», που συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.,
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:ΠΕΛ76, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4006 – εισηγήτρια η κ. Μ.
Λαθουράκη.
3. Περί εκτελέσεως του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Λυρκείας» – εισηγήτρια η κ. Μ.
Λαθουράκη.
4. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου:
«Αμμοχαλικοστρώσεις οδών 2011» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
5. Περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Άμεση αποκατάσταση οδοστρωμάτων
Κοινότητας Αχλαδοκάμπου» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
6. Επί του υπ’ αριθ. πρωτ.: 2795/17-6-2020 εγγράφου της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Αργολίδας με θέμα: «Λειτουργία παραρτήματος του Νηπιαγωγείου Νέου
Ηραίου στο Τ.Δ. Λιμνών» – εισηγητής ο κ. Γ. Σαρρής.
7. Επί του από 19-6-2020 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών και Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα: «Καθορισμός του ανώτατου
χρηματικού ορίου κλήσεων» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
8. Περί μισθώσεως ακινήτου στην Κοινότητα Κουτσοποδίου για την στέγαση
παραρτήματος του Δημοτικού Ωδείου Άργους – εισηγητής ο κ. Σ. Παναγιωτόπουλος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κων/νος Μπέγκος
« PREV
NEXT »

Δεν υπάρχουν σχόλια