ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
latest

Ειδική εφαρμογή σε λειτουργία για τους Δικηγόρους της Πάτρας


Σας γνωρίζουμε ότι τέθηκε σε λειτουργία και για τους δικηγόρους Πατρών η ειδική εφαρμογή του portal.olomeleia.gr, στην οποία οι δικηγόροι θα αναρτούν τις ένορκες βεβαιώσεις που γίνονται ενώπιον τους και από την οποία (εφαρμογή) θα λαμβάνονται αντίγραφα με την εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα και χρονοσφραγίδα του Συλλόγου μας.
Ειδικότερα:

• Η ανάρτηση των σκαναρισμένων ενόρκων βεβαιώσεων θα γίνεται στο portal.olomeleia.gr, στο πεδίο «Ένορκες Βεβαιώσεις» -> «Ανάρτηση», αφού ο δικηγόρος εισέλθει στο σύστημα με τους προσωπικούς του κωδικούς.
• Η λήψη αντιγράφων των αναρτηθεισών ενόρκων βεβαιώσεων από τον δικηγόρο ενώπιον του οποίου ελήφθησαν θα γίνεται από πεδίο «Ένορκες Βεβαιώσεις» -> «Λήψη Αντιγράφων»
• Κάθε δικηγόρος θα μπορεί να βλέπει συγκεντρωτικά το σύνολο των ενόρκων βεβαιώσεων που έχει αναρτήσει και που έχει προσκομίσει σε πρωτότυπο στο Σύλλογο στο πεδίο «Ένορκες Βεβαιώσεις» -> «Λίστα»
• Στο πεδίο «Ένορκες Βεβαιώσεις» -> «Αναζήτηση» οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων θα μπορούν να αναζητήσουν και να μεταφορτώσουν (κατεβάσουν) ληφθείσες ένορκες βεβαιώσεις, με αναφορά του οικείου δικαστηρίου, του ΓΑΚ και του έτους κατάθεσης του σχετικού δικογράφου, καθώς και του ονοματεπωνύμου του ενόρκως καταθέσαντος.
• Τέλος, το σύστημα θα ενημερώνει τον Δικηγόρο στην περίπτωση που δεν προσκομίσει το πρωτότυπο της αναρτηθείσας ένορκης βεβαίωσης στον Σύλλογο εντός 5 ημερών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ
« PREV
NEXT »

Δεν υπάρχουν σχόλια