ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
latest

Έκτακτη συνεδρίαση στη Βόρεια Κυνουρία για τον άξονα Άργους-Άστρους-Λεωνιδίου

Tο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, θα συνεδριάσει εκτάκτως με τηλεδιάσκεψη με κεντρικό θέμα συζήτησης την αναγκαιότητα άμεσης υλοποίησης απαιτούμενων έργων βελτίωσης – κατασκευής νησίδων ασφαλείας και ηλεκτροφωτισμού στον επαρχιακό οδικό άξονα Άργους –Άστρους – Λεωνιδίου, κατά μήκος της Κοινότητας Άστρους. 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
Σας γνωστοποιούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, θα συνεδριάσει ΕΚΤΑΚΤΩΣ«με τηλεδιάσκεψη»μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας epresence.gov.gr, την Τρίτη18 Αυγούστου2020και ώρα 20:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καιτων διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊούCOVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/2020), προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης : 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αναγκαιότητα άμεσης υλοποίησης απαιτούμενων έργων βελτίωσης – κατασκευής νησίδων ασφαλείας και ηλεκτροφωτισμού στον επαρχιακό οδικό άξονα Άργους –Άστρους – Λεωνιδίου, κατά μήκος της Κοινότητας Άστρους. 
 Υποβολή σχετικού αιτήματος στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Καμπύλης Γεώργιος – Δήμαρχος 
 Σε περίπτωση που κάποιο μέλος δεν διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση αυτή, δύναται να κάνει χρήση του εξοπλισμού που υπάρχει εγκατεστημένος στο Γραφείο Δημάρχου.
 Η συνεδρίαση αυτή έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα καθόσον κρίνεται αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν στον περιφερειακό δρόμο Άργους – Άστρους – Λεωνιδίου. 
 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
 Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής

« PREV
NEXT »

Δεν υπάρχουν σχόλια