ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
latest

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ: Ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός ζητάει γραμματέα

Ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Μεταμόρφωσης», προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη Γραμματέα – Διαχειριστή του Συνεταιρισμού, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου τετραετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης.
Απαραίτητα προσόντα:
Οι υποψήφιοι πρέπει:
Να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή Δ.Ε (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ή άλλου ισότιμου)
Να είναι πιστοποιημένοι χρήστες ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Για τους άρρενες απαραίτητη η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλλαγή τους από αυτές.

Θα συνεκτιμηθούν:
Κατοικία εντός της Κοινότητας της έδρας του Συνεταιρισμού και έλλειψη αυτής της Δ.Ε. Μολάων ή του Δήμου Μονεμβασίας .
Η καλή γνώση ξένης γλώσσας , Αγγλικής ή Ιταλικής (πιστοποιημένη)
Η πρόσληψη του νέου υπαλλήλου από το Δ.Σ. θα εξαρτηθεί από τα τυπικά προσόντα του υποψηφίου καθώς και από την συνέντευξη που θα δώσει κάθε υποψήφιος στο Δ.Σ. αυτού .
Βιογραφικά (και επιπρόσθετα, εφόσον υπάρχουν, βεβαιώσεις ή συστατικές επιστολές προηγούμενων εργοδοτών) κατατίθενται στα γραφεία του Συνεταιρισμού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την 25η Αύγουστου 2020 ή ηλεκτρονικά στο email του Συνεταιρισμού asmetam@otenet.gr έως ώρα 23:59 της ίδιας ημέρας.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ 2732023038 ή στο κινητό 6947844683.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
« PREV
NEXT »

Δεν υπάρχουν σχόλια