ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
latest

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την οικονομική στήριξη οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίαςΞεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το «Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας» για την περίοδο 2020-2021 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενοι/ες που είναι:
1. Υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου , του Δημοσίου , των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και των Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού) , με την προϋπόθεση ότι το συνολικό οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα για το φορολογικό έτος 2019 δεν μπορεί , σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τις:
30.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως δύο (2) παιδιά
33.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως τρία (3) παιδιά
36.000 € για αιτούντες/σες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά και
39.000 € για αιτούντες/σες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω
2. Μισθωτοί/ές , αυτοαπασχολούμενοι/ες οι οποίες δε δύναται να είναι δικαιούχοι συγχρηματοδοτούμενων υλοποιούμενων Πράξεων στο Πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», λόγω εισοδηματικών κριτηρίων.
Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικοί taxisnet), αποκλειστικά του/της αιτούντα/σας.
Σε όλες τις ωφελούμενες/ους, εφόσον επιλεγούν, θα χορηγηθεί «Αξία Τοποθέτησης» (Voucher), ύψους 180 €/μήνα, βάσει της μοριοδότησης που έχουν λάβει στο σύνολο της χώρας, μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του προγράμματος.
Ο τρόπος και η διαδικασία υποβολής και ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης, καθώς και οι τεχνικές λεπτομέρειες για την άντληση ή την επαλήθευση των απαιτούμενων στοιχείων, περιγράφονται στις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr – paidikoi.eetaa.gr).
Παρακαλούνται όσοι/ες ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να εγγράψουν τα παιδιά τους στον Παιδικό Σταθμό της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ. του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων, να επικοινωνήσουν άμεσα με το προσωπικό του Παιδικού Σταθμού, ώστε να ενημερωθούν για τα κριτήρια συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία σωστής συμπλήρωσης και υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.
Πληροφορίες: Παιδικός Σταθμός – 2298035050 (Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-14:00)
Στον Παιδικό Σταθμό μπορούν να εγγραφούν με voucher και να φοιτήσουν παιδιά από 2,5 ετών συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2020) μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.


« PREV
NEXT »

Δεν υπάρχουν σχόλια