ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
latest

Rebrain Greece: Διεθνής Επιστημονική Ολυμπιάδα στην Αρχαία Ολυμπία


Ο «κάλλιστος τόπος της Ελλάδας»θα φιλοξενεί κάθε χρόνο το φόρουμ με σκοπό να συγκεντρώσει τα λαμπρότερα μυαλά στον κόσμο και να προτείνει λύσεις σε σύνθετα κοινωνικά προβλήματα
Τον Οκτώβριο στην «Γη της φλόγας» η επίσημη δημόσια παρουσίαση του χρονοδιαγράμματος, των θεμάτων και του συνολικού σχεδιασμού

Η πρώτη συνάντηση με θέμα την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης της ρομποτικής και την αξιοποίηση των μεγάλων βάσεων δεδομένων στην αγορά εργασίας θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2021, υπό το συντονισμό του πρώτου Περιφερειακού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας RebrainWesternGreece.
Στην ίδρυση του μόνιμου θεσμού της Επιστημονικής Ολυμπιάδας, που θα διεξάγεται κάθε χρόνο στην Αρχαία Ολυμπία με αφετηρία τον Σεπτέμβριο του 2021, προχωρά η διεπιστημονική πρωτοβουλία RebrainGreece σε συνεργασία με την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
Στην διάρκεια της πρώτης επιστημονικής συνάντησης θα συζητηθεί η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης της ρομποτικής και της αξιοποίησης των μεγάλων βάσεων δεδομένων στην αγορά εργασίας. Ποιες είναι οι προκλήσεις, ποιοι οι κίνδυνοι και ποιες οι ευκαιρίες. Ειδική αναφορά θα γίνει στην τηλεργασία και στην σχέση της τεχνολογίας με την παραγωγικότητας.
Σε ένα μήνα περίπου θα πραγματοποιηθεί στην Αρχαία Ολυμπία επίσημη δημόσια παρουσίαση της πρώτης Επιστημονικής Ολυμπιάδας, του χρονοδιαγράμματος ενεργειών, των θεματικών και όλου του σχεδιασμού αυτού του σπουδαίου έργου ανάδειξης της χώρας μας.
Η Δημιουργία του θεσμού, στην Αρχαία Ολυμπία, αποτελεί την απαρχή ενός συστηματικού πλαισίου αξιοποίησης της επιστημονικής γνώσης για τη διαμόρφωση ευφυών δημόσιων πολιτικών, οι οποίες θα επιλύουν πολύπλοκα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα, ενδεικτικά: η υγειονομική κρίση, το μέλλον της εργασίας και ο τεχνολογικός μετασχηματισμός της, οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, η προώθηση της κυκλικής οικονομίας, οι τρόποι αντιμετώπισης της δημογραφικής γήρανσης, ο ρόλος της ρομποτικής και της τεχνικής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας του 21ου αιώνα κλπ.
Στόχο αποτελεί η ενίσχυση και η ενδυνάμωση του ρόλου της επιστημονικής γνώσης στο σχεδιασμό των δράσεων δημόσιας πολιτικής μέσω της διοργάνωσης του ετήσιου επιστημονικού συνεδρίου διεθνούς εμβέλειας με επιστημονικές θεματικές προτεραιότητες που θα καθορίζονται ανά έτος.
Στο πλαίσιο αυτό θα προσκαλούνται κορυφαίοι επιστήμονες και πανεπιστήμια, από όλο τον κόσμο, για να συνεισφέρουν με την επιστημονική τους γνώση στην επίλυση πολύπλοκων δημόσιων προβλημάτων και στην αντιμετώπιση των διεθνών προκλήσεων.
Στην επιστημονική Ολυμπιάδα θα μπορούν να μετέχουν και εμπειρογνώμονες διεθνούς κύρους, εκπρόσωποι φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή/και διεθνών Οργανισμών, επιστημονικές ομάδες ερευνητικών κέντρων ενώ σχεδιάζεται και η διαδικασία επιστημονικών διαγωνισμών επί των αναλυόμενων θεματικών με πολύ ενδιαφέροντα κίνητρα.
Τα πορίσματα θα χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για τον σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών ώστε να επιλύονται συγκεκριμένα κοινωνικά προβλήματα κ.α.
Ας σημειωθεί πως αποτελεί την πρώτη επιστημονική εφαρμογή της προτεραιότητας που προβλέπεται στο Σύμφωνο Συνεργασίας της Πρωτοβουλίας REBRAIN GREECE και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος της 31ης Ιανουαρίου 2020, η οποία σχεδιάζεται το Σεπτέμβριο του 2021.
Θεμελιώδη αρχή της Επιστημονικής Ολυμπιάδας αποτελεί η μεταφορά του πνεύματος του Ολυμπισμού στο πεδίο της επιστήμης. Η επιστημονική γνώση και τεκμηρίωση, θα αποτελεί τη βάση για την ανάλυση και επίλυση δημοσίων προβλημάτων. Συνεπώς η λήψη αποφάσεων θα είναι πιο έγκυρη και πιο αποτελεσματική καθώς θα εδράζεται στην αξιοποίηση των δεδομένων (datadriven) και στην επιστημονική τεχνογνωσία. Δημιουργείται με αυτό τον τρόπο μια νέα κουλτούρα συλλογικής τεχνογνωσίας (growthmindset), για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από την οργανωμένη πολιτεία, σε ένα κόσμο που αλλάζει ταχύτατα, λόγω της διείσδυσης των νέων τεχνολογιών, αλλά και των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής και της υγειονομικής κρίσης που επηρεάζει την κοινωνία την εργασία και την οικονομία.
« PREV
NEXT »

Δεν υπάρχουν σχόλια