ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
ΔΕΝ ΠΑΙΖΕΙ ΡΟΛΟ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: 01-09-2020
ΤΟ 50% ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ
ΣΤΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΟΣΑ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΣΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΟΣΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (άρα μπορεί να προκύψει και μεγαλύτερο ποσό)
(σε κάθε περίπτωση ισχύουν και οι όροι της ΓΔΟΥ 281 & 282/2020)

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (που ΔΕΝ έχουν κλείσει με κρατική εντολή):


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ:
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: άνω των 300 ευρώ.

ΜΕΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 20%
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: 01-09-2020
ΤΟ 50% ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ.
ΣΤΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΟΣΑ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΣΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΟΣΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (άρα μπορεί να προκύψει και μεγαλύτερο ποσό)

(σε κάθε περίπτωση ισχύουν και οι όροι της ΓΔΟΥ 281 & 282/2020)
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ) (που έχουν κλείσει με κρατική εντολή):


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ:
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: άνω των 300 ευρώ.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
ΔΕΝ ΠΑΙΖΕΙ ΡΟΛΟ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: 01-09-2020
ΤΟ 50% ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ.
ΣΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΟΣΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (άρα μπορεί να προκύψει και μεγαλύτερο ποσό) (σε κάθε περίπτωση ισχύουν και οι όροι της ΓΔΟΥ 281 & 282/2020)ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ) (που ΔΕΝ έχουν κλείσει με κρατική εντολή):


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: άνω των 300 ευρώ.
ΜΕΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 20%
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: 01-09-2020
ΤΟ 50% ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ.
ΣΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΟΣΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (άρα μπορεί να προκύψει και μεγαλύτερο ποσό)

(σε κάθε περίπτωση ισχύουν και οι όροι της ΓΔΟΥ 281 & 282/2020)

*Ο Νίκος Καβουρίνος είναι Λογιστής – Φοροτεχνικός